Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Sprijin pentru nevăzători

orbi_M Cu ocazia Zilei Internaționale a Educației Copiilor Nevăzători, Romfilatelia, societatea specializată în editarea și comercializarea mărcilor poștale românești, introduce în circulație emisiunea de timbre Sprijin pentru nevăzători.
Această zi marchează ziua de naștere a lui Valentin Hany, cel care a întemeiat la Paris, în 1784, prima școală pentru nevăzători din lume.
Asociația Nevăzătorilor din România este o organizație nonguvernamentală având ca membri persoane cu deficiențe de vedere. Ea continuă activitățile “Societății Orbilor”, înființată, la 1 august 1906, de Regina Elisabeta a României. Actualmente, Asociația Nevăzătorilor din România cuprinde peste 80.000 de persoane cu invaliditate vizuală de gradul I – handicap grav (cecitate totală sau vedere foarte slabă, nefuncțională) și cu invaliditate de gradul II – handicap accentuat (ambliopie, vedere parțială).
Structura organizatorică a asociației coordonată de un Consiliu Central are 30 de filiale teritoriale, județene și interjudețene, incluzând maxim două județe, cu excepția filialei București care include capitala, județele Ilfov, Ialomița și Călărași. Forul suprem de conducere este Conferința Națională a Asociației Nevăzătorilor din România, iar la nivel teritorial – conferințele filialelor. Conferința Națională, convocată o dată la cinci ani, alege prin vot liber Consiliul Central, iar acesta alege Biroul Executiv pe țară. La conducerea Consiliului Central se află un președinte, un prim-vicepreședinte și patru vicepreședinți nevăzători iar în fruntea Birourilor Executive ale filialelor se află, de asemenea, președinți nevăzători.
Consiliul Central al Asociației Nevăzătorilor din România stă la dispoziția tuturor membrilor organizației cu următoarele servicii specifice: serviciul social, serviciul învățământ-educație, serviciul cultural (carte vorbită, tipografie Braille), presă (revista “Litera Noastră”- revistă lunară în Braille și trimestrială în scriere vizuală) și serviciul sportiv.
A.N.R. este membră a Uniunii Europene a Nevăzătorilor și a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor, a Asociației Internaționale a Sportului pentru Nevăzători și a Asociației Internaționale a Șahului în Relief. Ea are reprezentanți în comisiile de specialitate ale Uniunii Europene a Nevăzătorilor: Comisia pentru Drepturi Sociale și Umane, Comisia pentru Educație, Comisia pentru Acces la Cultură și Informație, Comisia pentru Reabilitare, Pregătire profesională și Angajare în muncă, precum și în Comitetul de Nominalizări. Membrii A.N.R. în aceste structuri au fost aleși prin votul reprezentanților celorlalte organizații naționale din Europa.
Marca poștală dedicată nevăzătorilor se înscrie ca o premieră filatelică națională prin imprimarea, în sistem Braille, pe una din vinietele colii de timbre, a textului latin Fiat Lux! (Să fie lumină!).
Mulțumim Asociației Nevăzătorilor din România pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni filatelice.

Data Aparitie:2007-11-13

orbi_box_rom

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search