Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Emisiune comună România – Serbia "Vapoare și porturi dunărene"

image description

Romfilatelia, societatea specializată în editarea și comercializarea mărcilor poștale românești, introduce în circulație emisiunea comună de timbre România – Serbia, Vapoare și porturi dunărene.

De-a lungul secolelor, între România și Serbia, ambele țări preponderent ortodoxe, s-au consolidat relațiile de bună vecinătate, de-a lungul unei granițe naturale, fluviul Dunărea.
Orșova, municipiu din județul Mehedinți, aparținând Banatului românesc, este situat pe malul lacului de acumulare Porțile de Fier I de pe Dunăre, în zona de vărsare a râului Cerna. Ca urmare a construirii barajului lacului de acumulare Porțile de Fier I, vechea vatră a orașului a fost inundată, iar populația a fost strămutată pe un nou amplasament, incluzând terasele Dunării și ale Cernei și versantul de sud al Munților Almăj, unde s-a construit un oraș complet nou (1966-1971), care a înglobat și satele Jupalnic, Tufari și Coramnic.
Orșova a făcut parte din provincia romană Dacia Malvensis, romanii construind aici un castru, Dierna. În arealul localității au fost descoperite urmele așezării daco-romane cu același nume, ridicată la rang de municipiu în anul 193 dH. În anul 1524, cetatea Orșova (inclusiv localitatea) a fost cucerită de turci și stăpânită de aceștia până în anul 1688. Din anul 1664, Orșova a devenit centru administrativ al unui sangeac (veche subdiviziune administrativă a unui pașalâc). În anul 1688, localitatea a fost cucerită de austrieci. În anul 1916, așezarea a fost eliberată de armata română, pentru ca la 1 decembrie 1918 să revină României, fiind integrată în regiunea Banat.
Novi Sad, așezat în partea de nord a Serbiei, este centrul administrativ al provinciei Voivodina.
Port principal dunărean, cu un cunoscut șantier de construcții de nave fluviale, orașul are o populație de aproximativ 300.000 de locuitori, în mijlocul cărora conviețuiesc și aproximativ 1.000 de români.
Novi Sad este menționat documentar din anul 1526, așezarea fiind cunoscută pentru faptul că în secolele XIII-XVII a avut ca prezență vizibilă pentru apărarea teritoriului, Cetatea-fortăreață Petrovaradin. Prințul Eugeniu de Savoia a obținut aici o strălucită victorie asupra turcilor la 1716.
Orașul mai este cunoscut de către turiști și sub denumirea de “Atena Sârbească” (Srpska Atina).

Mărcile poștale din blocul-coliță dantelată și numerotată reproduc imaginile a două vapoare de pasageri: “Orșova”, și respectiv “Sirona”.
Celelalte două mărci poștale ale seriei ilustrează panorama porturilor dunărene Orșova și Novi Sad.

Data Aparitie:2007-11-14

rom_serb_box_rom

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search