Conducere

Directori:

  1. Director General  – Cristina Popescu      CV
  2. Director economic – Laura Pavel             CV

Lista membrilor Consiliului de Administraţie

  1. Preşedinte CA – Cristescu Ioan                 CV
  2. Membru CA – Popescu Cristina
  3. Membru CA – Hurjui Mariana                    CV
  4. Membru CA – Dobrin Octavian                  CV
  5. Membru CA – Pârâială Alina Maria           CV