Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Sfintele Paşti 2015

Paste_2015_MDeci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii;” (Romani 6:4)

După o îndelungată pregătire – postul de 40 de zile, în care creştinii se „răstignesc” împreună cu Hristos, mortificându-şi trupul prin asceză şi rugăciune, Sărbătoarea Paştelui, dincolo de semnificaţia ei istorică, e trăită ca o trecere de la moarte la viaţă. Acesta este sensul sărbătorii, aceasta este tâlcuirea cuvântului „Paşti” = trecere, trecere de la cele pământeşti la cele cereşti.
Peregrin pe pământ – „vale a plângerii”, omul caută adesea să-şi înţeleagă sensul şi rostul vieţii, dintr-un imbold al fiinţei umane care simte nevoia de a descoperi „mai adevărat” prezenţa lui Dumnezeu. În familie, în casa părintească, în biserică, creştinul se străduieşte să se regăsească pe sine, să-L reîntâlnească pe Hristos, să retrăiască taina comuniunii cu Dumnezeu şi cu aproapele, primind şi dăruind iertare.
Anul acesta, Romfilatelia propune un popas în Ardeal, la Nicula, în inima Transilvaniei, într-unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale, important centru de spiritualitate şi cultură, cunoscut atât pentru pelerinajele la Icoana făcătoare de minuni, cât şi pentru pictura icoanelor pe sticlă.
În apropierea celei mai mari Sărbători creştine, Romfilatelia prezintă emisiunea de mărci poştale Sfintele Paşti 2015 ce rememorează două momente de cea mai mare importanţă din viaţa lui Iisus Hristos: Răstignirea şi Învierea.
Pe timbrul emisiunii cu valoarea nominală de 1,00 lei este ilustrată tema jertfei lui Hristos, mai precis imaginea iconografică a Maicii îndurerate, în maniera specifică centrului de pictură Lancrăm, Sebeş, datând de la mijlocul sec. al XIX-lea şi aflată în patrimoniul Mănăstirii Nicula.
Maica Îndurerată transpune în limbaj plastic profeţia Dreptului Simeon: „Prin sufletul tău va trece sabie”. Tragismul Răstignirii lui Iisus este amplificat de durerea şi tristeţea Mamei, admirabil exprimată prin cromatica în registrul grav, negru – gri. Economia de culoare este împinsă până la extrem, celor două nuanţe alăturându-li-se doar verdele veşmântului, rozul carnaţiei şi câteva accente de roşu cu care sunt redate buzele Maicii Domnului şi sângelelui Iisus.
Desenul este simplificat sub forma chipului nedelimitat de gât, a mâinilor împreunate, contopite în rugăciune. Pe Maforionul negru se văd cele trei stele, simbolul fecioriei. Elementul decorativ este redus la minim, crucea pare că pluteşte, din mâinile lui Hristos curg şiroaie de sânge. Inscripţiile sunt scrise îngrijit, desenul este realizat cu migală.
Icoana Răstignirii reprezentată pe manşeta coliţei aparţine, de asemenea, centrului de pictură Lancrăm-Sebeş şi datează de la mijlocul sec. al XIX-lea, aflându-se în Colecţia Mănăstirii Nicula.
Momentul Răstignirii marchează suprema Înălţare a umanităţii, în stare de jertfă, dăruindu-se Ziditorului prin desăvârşită ascultare; un Dumnezeu răstignit care, luând chip de rob şi făcându-se asemenea nouă, nu-i împiedicat de piroanele din mâini în a îmbrăţişa întreaga făptură omenească: – Părinte iartă-le lor… nu doar păcatul acesta, ci toate păcatele lor… a celor ce vor crede şi se vor închina în duh Fiului – Celui Răstignit.
Crucea Răstignirii Mântuitorului este plasată în centrul compoziţiei, încadrată simetric de Fecioara Maria şi Sfântul Evanghelist Ioan, stând la picioarele crucii, iar în fundal este mărginită de crucile celor doi tâlhari răstigniţi împreună cu El. Şi aici, simplificarea cromatică extremă accentuează dramatismul prin contrastul dintre rozul pal al carnaţiei şi fundalul rece. Soarele şi luna, ca simboluri ale zilei şi ale nopţii, trimit la lumea văzută, îngrozită de moartea Creatorului său.
Pe timbrul coliţei emisiunii cu valoarea nominală de 9,10 lei, este ilustrată icoana Învierea lui Iisus, pictată în centrul de la Nicula, în prima jumătate a secolului XIX şi aparţinând acum Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Mântuitorul ieşind din mormânt, biruitor, poartă stindardul Învierii în mâna stângă. Doi soldaţi, copleşiţi, arată cu uimire către Hristos. Desculţ, înfăşurat cu o eşarfă verde, Acesta păşeşte pe lespedea mormântului şi binecuvântează cu mâna dreaptă. Este încadrat de două şiruri verticale de nori albi ce simbolizează slava divină. Pe mormânt, peceţile au rămas nedesfăcute – genială soluţie compoziţională a artistului popular, în deplină concordanţă cu textul biblic, fapt ce accentuează caracterul tainic al momentului.
Sfintele Paşti au fost şi vor rămâne cea mai mare sărbătoare creştină şi, totodată, cea mai mare sărbătoare a sufletului omenesc. De Paşti, momentele celebrării liturgice sunt cu totul şi cu totul speciale. Frumuseţea cântărilor, veşmintele luminoase ale preoţilor, bisericile înţesate de credincioşi cu lumânări aprinse exprimă bucuria şi lumina celor ce vestesc şi a celor ce adeveresc: Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Romfilatelia mulţumeşte Înalt Preasfinţiei Sale Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Arhimandritului Nicolae Moldovan, Stareţ al Mănăstirii Nicula, judeţul Cluj, domnului Tudor-Alexandru Sălăgean, managerul Muzeului Etnografic al Transilvaniei şi domnului Ioan Teglaş, fotograf, pentru sprijinul oferit la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.
De asemenea, Romfilatelia mulţumeşte Părintelui Siluan Timbuş pentru textul documentar oferit spre materializarea acestui proiect filatelic.

Peregrin pe pământ – „vale a plângerii”, omul caută adesea să-şi înţeleagă sensul şi rostul vieţii, dintr-un imbold al fiinţei umane care simte nevoia de a descoperi „mai adevărat” prezenţa lui Dumnezeu. În familie, în casa părintească, în biserică, creştinul se străduieşte să se regăsească pe sine, să-L reîntâlnească pe Hristos, să retrăiască taina comuniunii cu Dumnezeu şi cu aproapele, primind şi dăruind iertare.
Anul acesta, Romfilatelia propune un popas în Ardeal, la Nicula, în inima Transilvaniei, într-unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale, important centru de spiritualitate şi cultură, cunoscut atât pentru pelerinajele la Icoana făcătoare de minuni, cât şi pentru pictura icoanelor pe sticlă.
În apropierea celei mai mari Sărbători creştine, Romfilatelia prezintă emisiunea de mărci poştale Sfintele Paşti 2015 ce rememorează două momente de cea mai mare importanţă din viaţa lui Iisus Hristos: Răstignirea şi Învierea.
Pe timbrul emisiunii cu valoarea nominală de 1,00 lei este ilustrată tema jertfei lui Hristos, mai precis imaginea iconografică a Maicii îndurerate, în maniera specifică centrului de pictură Lancrăm, Sebeş, datând de la mijlocul sec. al XIX-lea şi aflată în patrimoniul Mănăstirii Nicula.
Maica Îndurerată transpune în limbaj plastic profeţia Dreptului Simeon: „Prin sufletul tău va trece sabie”. Tragismul Răstignirii lui Iisus este amplificat de durerea şi tristeţea Mamei, admirabil exprimată prin cromatica în registrul grav, negru – gri. Economia de culoare este împinsă până la extrem, celor două nuanţe alăturându-li-se doar verdele veşmântului, rozul carnaţiei şi câteva accente de roşu cu care sunt redate buzele Maicii Domnului şi sângelelui Iisus.
Desenul este simplificat sub forma chipului nedelimitat de gât, a mâinilor împreunate, contopite în rugăciune. Pe Maforionul negru se văd cele trei stele, simbolul fecioriei. Elementul decorativ este redus la minim, crucea pare că pluteşte, din mâinile lui Hristos curg şiroaie de sânge. Inscripţiile sunt scrise îngrijit, desenul este realizat cu migală.
Icoana Răstignirii reprezentată pe manşeta coliţei aparţine, de asemenea, centrului de pictură Lancrăm-Sebeş şi datează de la mijlocul sec. al XIX-lea, aflându-se în Colecţia Mănăstirii Nicula.
Momentul Răstignirii marchează suprema Înălţare a umanităţii, în stare de jertfă, dăruindu-se Ziditorului prin desăvârşită ascultare; un Dumnezeu răstignit care, luând chip de rob şi făcându-se asemenea nouă, nu-i împiedicat de piroanele din mâini în a îmbrăţişa întreaga făptură omenească: – Părinte iartă-le lor… nu doar păcatul acesta, ci toate păcatele lor… a celor ce vor crede şi se vor închina în duh Fiului – Celui Răstignit.
Crucea Răstignirii Mântuitorului este plasată în centrul compoziţiei, încadrată simetric de Fecioara Maria şi Sfântul Evanghelist Ioan, stând la picioarele crucii, iar în fundal este mărginită de crucile celor doi tâlhari răstigniţi împreună cu El. Şi aici, simplificarea cromatică extremă accentuează dramatismul prin contrastul dintre rozul pal al carnaţiei şi fundalul rece. Soarele şi luna, ca simboluri ale zilei şi ale nopţii, trimit la lumea văzută, îngrozită de moartea Creatorului său.
Pe timbrul coliţei emisiunii cu valoarea nominală de 9,10 lei, este ilustrată icoana Învierea lui Iisus, pictată în centrul de la Nicula, în prima jumătate a secolului XIX şi aparţinând acum Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Mântuitorul ieşind din mormânt, biruitor, poartă stindardul Învierii în mâna stângă. Doi soldaţi, copleşiţi, arată cu uimire către Hristos. Desculţ, înfăşurat cu o eşarfă verde, Acesta păşeşte pe lespedea mormântului şi binecuvântează cu mâna dreaptă. Este încadrat de două şiruri verticale de nori albi ce simbolizează slava divină. Pe mormânt, peceţile au rămas nedesfăcute – genială soluţie compoziţională a artistului popular, în deplină concordanţă cu textul biblic, fapt ce accentuează caracterul tainic al momentului.
Sfintele Paşti au fost şi vor rămâne cea mai mare sărbătoare creştină şi, totodată, cea mai mare sărbătoare a sufletului omenesc. De Paşti, momentele celebrării liturgice sunt cu totul şi cu totul speciale. Frumuseţea cântărilor, veşmintele luminoase ale preoţilor, bisericile înţesate de credincioşi cu lumânări aprinse exprimă bucuria şi lumina celor ce vestesc şi a celor ce adeveresc: Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Romfilatelia mulţumeşte Înalt Preasfinţiei Sale Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Arhimandritului Nicolae Moldovan, Stareţ al Mănăstirii Nicula, judeţul Cluj, domnului Tudor-Alexandru Sălăgean, managerul Muzeului Etnografic al Transilvaniei şi domnului Ioan Teglaş, fotograf, pentru sprijinul oferit la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.
De asemenea, Romfilatelia mulţumeşte Părintelui Siluan Timbuş pentru textul documentar oferit spre materializarea acestui proiect filatelic.

Data de aparitie: 2015-03-12

Paste_2015_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search