Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

ZIUA EUROPEANÃ A JUSTIȚIEI CIVILE

just_civ_M

În anul 2003, la iniţiativa comunã a Comisiei Europene şi a Consiliului Europei a fost celebratã, pentru prima oarã, Ziua Europeanã a Justiţiei Civile.

Sãrbãtorirea acestei zile are drept scop apropierea justiţiei civile de cetãţeni, precum şi extinderea sferei de înţelegere a actului de justiţie.

Pe 25 octombrie, în statele participante, sunt organizate conferinţe pe teme juridice, întâlniri ale profesioniştilor din domeniul juridic cu justiţiabilii, zile ale porţilor deschise la instanţele judecãtoreşti, precum şi evenimente speciale de promovare şi informare.

Celebrarea acestei zile reprezintã un bun prilej de a veni în sprijinul cetãţenilor, în efortul lor de a înţelege mai bine domeniul justiţiei civile în ansamblul sãu, precum şi mecanismele de funcţionare ale sistemelor juridice specifice fiecãrui stat în parte.

Pentru sistemul judiciar român, precum şi pentru societatea româneascã, semnificaţia acestei zile este şi mai puternicã, deoarece în luna octombrie a anului 2011, a intrat în vigoare Noul Cod Civil, esenţã a sistemului juridic şi totodatã, deschizãtor de instituţii juridice ce vor crea noi paradigme.

Realizarea unei emisiuni de mãrci poştale dedicate Zilei Europene a Justiţiei Civile pe care Romfilatelia o introduce în circulaţie cu ocazia celebrãrii, în data de 25 octombrie 2011, a celei de-a IX-a ediţii a acesteia, vine sã susţinã însemnãtatea acestei zile pentru justiţia europeanã şi pentru cetãţenii sãi.

Totodatã, ca o avanpremierã a acestei emisiuni de mãrci poştale, Romfilatelia, în colaborare cu Ministerul Justiţiei a introdus în circulaţie, la sfârşitul lunii septembrie, plicul de corespondenţã „1 octombrie 2011 – Intrarea în vigoare a Noului Cod Civil“ cu scopul de a marca importanţa deosebitã a acestui eveniment nu doar pentru întregul sistem de justiţie, dar mai ales pentru cetãţenii acestei ţãri. Acţiunea se înscrie în eforturile de popularizare a Noului Cod Civil.

Pentru a ilustra importanţa renunţãrii la vechiul Cod Civil şi adoptarea celui nou, la tipãrirea acestui plic de corespondenţã au fost folosite, într-o graficã deosebitã, imagini ce reproduc:

Prima paginã din „Codicele Civile“ publicat în Monitorul Jurnalul Oficial al Principatelor Unite Române în data de 4/16 decembrie 1864;

Primele trei articole din Noul Cod Civil – într-un format diferit faţã de cel tipãrit în Monitorul Oficial al României;

Timbrul tipãrit reprezentând sigla Ministerului Justiţiei, imagine ce ilustreazã rolul acestuia de reglementare a cadrului normativ şi instituţional al sistemului judiciar şi al înfãptuirii justiţiei ca serviciu public.

Marca poştalã a emisiunii reuneşte în compoziţia ei graficã imaginile simbol ale Justiţiei: o carte a legilor aplicate pentru judecarea cauzelor, pe filele cãreia se suprapun balanţa cântãririi faptelor şi împãrţirii dreptãţii, ţinutã de Zeiţa Justiţiei şi instrumentul care loveşte pupitrul judecãtorului când se pronunţã sentinţa definitivã.

Aforismul latin ales de Ministerul Justiţiei din România „Justitia Est Fundamentum Regnorum“ se traduce astfel: „Dreptatea stã la baza conducerii unui stat“.

 

Aducem mulţumirile noastre Ministerului Justiţiei pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

Data Aparitie:2011-10-25

just_civ_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search