Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Viticultură

blocviticulturaalesRomfilatelia, societate specializată în emiterea și comercializarea mărcilor poștale românești, lansează emisiunea filatelică intitulată VITICULTURĂ.
„Patria cea veche a geto-dacilor, Tracia, era o regiune viticolă, motiv pentru care era considerată locul de naștere al zeului vinului, Dionysos”, spunea marele istoric A.D. Xenopol.
Viticultura este una dintre cele mai străvechi ocupații în spațiul carpato-danubiano pontic, fapt atestat nu numai de cele dintâi izvoare scrise dar și de istorici precum grecul Strabon, germanul A. Griesbach sau francezul Raymond Billiard.
După cum se știe, la începutul secolului I î.Hr. viticultura luase o asemenea amploare, odată cu înființarea primului stat dac centralizat și independent, încât regele Burebista a întreprins unele acțiuni de limitare a culturilor de viță de vie. Dar viticultura și producția de vin au continuat, fapt relevat atât de poetul roman Ovidiu cât și de alte izvoare narative și artistice.
Cele mai elocvente dovezi privind răspândirea culturii viței de vie în epoca dacică le aduce lingvistica. Din acea epocă au rămas, ca o dovadă a continuității, cuvintele de origine dacă : strugure, butuc, curpen, cuvinte caracteristice activității viticole. Dezvoltarea viticulturii a continuat și în timpul ocupației romane, fapt atestat și de medalia „ Dacia Felix”, emisă de romani, ce avea ca emblemă doi copii care țineau în mână un spic de grîu și un strugure, semnul principalelor bogății ale țării.
Dezvoltarea viticulturii pe teritoriul țării noastre a fost favorizată atât de climă cât și de condițiile solului și îndeosebi de radiația solară în acele arii denumite popular „ podgorii”. În zona rurală, cramele construite pe suprafața pământului sau cele cu beci (pivniță) aveau rolul de a adăposti uneltele viticole, produsele recoltate, servind în același timp și ca spațiu de realizare a vinurilor caracteristice fiecărei podgorii .
Civilizația viticolă și-a pus amprenta asupra unor datini și tradiții populare românești.
De asemenea, în tradiția creștină românească, vinul și vița de vie au și un înțeles sacru. Vinul reprezintă „jertfa Domnului, sângele Său“, iar vița de vie, „viața noastră în Hristos și cu ajutorul Lui“.
Pe fundal timbrele prezintă detalii din sculptura iconostasului bisericii Stravropoleos din București, construită în 1724 .
Emisiunea filatelică este alcătuită dintr-un bloc de patru mărci poștale cu aceeași valoare nominală înscrisă atât în lei vechi (21000 L), cât și în lei noi (2,10 lei noi), pe care sunt ilustrate unele dintre cele mai importante soiuri de viță de vie cultivate în România, astfel: soiul Grasă de Cotnari, soiul Fetească albă, soiul Fetească neagră, soiul Victoria.
Data Aparitie:2005-05-27

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search