THEODOR AMAN, 190 DE ANI DE LA NAȘTERE

Mapa filatelică este realizată în tiraj limitat de 251 exemplare și este echipată cu blocul filatelic special de patru timbre nedantelate al emisiunii, având ștampila aplicată în clar, în folio aur. Blocul filatelic special este numerotat de la 001 la 251.