Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Tehnologia informației

1626Noua emisiune de mărci poștale face parte din programul special de timbre dedicat celui de-al XXIII-lea Congres al Uniunii Poștale Universale. Acest eveniment internațional major, care are loc o dată la cinci ani, va fi găzduit de țara noastră în 2004 în București între 15 septembrie și 5 octombrie.

Tema aleasă, tehnologia informației, este de mare interes. Trăim într-o societate a informației, lumea noastră este invadată de informații și ne confruntăm cu un izvor constant de noi tehnologii. Astăzi nu ne putem imagina viața fără telefon, televiziune, radio, calculator, satelit și tot ce derivă din acestea.

Termenul de “Societate Informațională” descrie o economie și o societate în care accesul, achiziția, stocarea, prelucrarea, transmisia, răspândirea și utilizarea cunoștințelor și a informației joacă un rol decisiv. Societatea Informațională presupune schimbări în toate domeniile: în adminstrație (e-government), în afaceri (comerțul electronic), în educație (educație la distanță), în cultură (centre multimedia și biblioteci virtuale) și în maniera de a lucra (lucrul la distanță). La baza acestor transformări se află utilizarea Internet-ului. Internet-ul influentează modul în care trăim, modul în care se fac afacerile, maniera în care se lucrează, metodele de studiu, comunicarea între oameni și chiar maniera de petrecere a timpului liber. Factorii importanți pentru trecerea la Societatea Informațională sunt infrastructura de comunicații și aplicațiile informatice.

Trecerea la Societatea Informațională este unul din obiectivele strategice ale Guvernului României pentru perioda 2001-2004 și una din condițiile de preaderare la Uniunea Europeană. Misiunea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor este crearea premiselor durabile trecerii la Societatea Informațională în România.

Blocul de patru mărci poștale, cu valoarea nominală de 20.000 lei fiecare, are o compoziție unitară și toate timbrele poartă sigla UPU (Uniunea Poștală Universală).

Data Aparitie:2004-01-26

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search