SFÂNTA MĂNĂSTIRE PUTNA, 550 DE ANI

Albumul filatelic este realizat în tiraj limitat de 245 exemplare şi este echipat cu blocul special de 3 timbre (timbrele seriei şi timbrul din coliţă) şi plicul „prima zi” a emisiunii având ştampila „prima zi” aplicată în clar în folio aur. Ambele produse sunt numerotate de la 001 la 245.