Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Summit-ul Mondial pentru Societatea Informațională (WSIS – Tunis 2005)

WSIS0043Cu ocazia Summit-ului mondial pentru Societatea Informațională de la Tunis (a doua fază a WSIS), ce va avea loc în luna noiembrie a acestui an, Romfilatelia, societatea specializatã în emiterea şi comercializarea mãrcilor poştale româneşti, pune în circulație un timbru uzual cu titlul SUMMIT-ul MONDIAL pentru SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ (WSIS – TUNIS 2005).
La 21 decembrie 2001, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție pentru organizarea unui Summit Mondial privind Societatea Informaționalã (WSIS) în două faze.
Prima fază a avut loc la Geneva (Elveția), în decembrie 2003 iar obiectivul propus a fost de a se crea Societatea Informaționalã pentru toți, reflectând interesele diferite ale tuturor părților implicate. La faza Geneva au participat 50 de șefi de stat, de guvern și vicepreședinți precum și 82 de miniștri, șefi de delegații din 175 de țări alături de reprezentanți de vârf ai organizațiilor internaționale.
Scopul și natura Declarației de principiu și Planul de acțiune adoptate la Geneva acordă un rol important instituțiilor guvernamentale și sectorului privat care, prin politicile adoptate, trebuie să asigure cadrul de reglementări specific noului tip de societate, dezvoltarea infrastructurii naționale informaționale și de comunicații. Este necesar accesul nediscriminatoriu la informația publică și, totodată, se remarcă existența unor noi parteneriate public-private, dar, în același timp, și reducerea decalajului digital dintre țări.
Pentru pregătirea Summit-ului de la Tunis se desfășoară un proces de monitorizare și evaluare a progresului înregistrat de acțiunile formulate de Planul Geneva. Au fost înființate Grupuri de lucru care să găsească soluții și consensuri în domeniul guvernării Internet, precum și mecanisme financiare. Aceste grupuri de lucru vor furniza date pentru a doua fază a WSIS, cea din Tunis.
WSIS – Tunis 2005 înseamnă adoptarea unor măsuri menite să conducă la reducerea în continuare a decalajului digital și accelerarea atingerii Obiectivelor Dezvoltării Mileniului (Millenium Development Goals) cu ajutorul Tehnologiilor Informației și Comunicării (TIC). WSIS joacă un rol cheie în orientarea activităților la nivelul fiecărei țări și, totodată, oferă cadrul pentru liberul schimb de opinii și stabilește liniile directoare pentru dezvoltarea Societății Informaționale; toate acestea ducând la modelarea opiniei mondiale și la implementarea uniformă a politicilor în domeniu. Marca poștală, editată de Romfilatelia, cu valoarea nominală de 5,60 lei, ilustrează logo-ul Summit-ului Mondial pentru Societatea Informațională (WSIS – Tunis 2005) și se constituie într-o informație utilă, de interes general, pentru utilizatorii serviciilor poștale și pentru filateliști.

Data Aparitie:2005-10-10

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search