Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

STEMELE DUNÃRII II

Print Aceastã emisiune de mãrci poştale, pe care Romfilatelia o introduce în circulaţie, este a doua serie din tematica „Stemele Dunãrii“.
Oricare dintre fluviile lumii, indiferent de continent, reprezintã un simbol. Fluviul Galben este strâns legat de istoria multimilenarã a Chinei, Sena nu poate fi prezentatã sau descrisã fãrã a adãuga eleganţa parizianã, Rinul îşi înscrie cursul pe un traseu ce simbolizeazã rigurozitatea germanã, iar Mississippi îţi aduce aminte de vechii bãştinaşi descoperiţi de Cristofor Columb.
Dunãrea însã, chiar dacã este al doilea fluviu al Europei (dupã Volga), este Europa însãşi, sau cum spunea Napoleon este „Regele fluviilor din Europa“.
Începând cu secolul al XVIII-lea, fluviul a început sã devinã o rutã de comunicaţii între Vestul industrializat şi zona agrarã a sud-estului Europei, dinamizând puternic schimburile comerciale.
Dupã semnarea Tratatului de Pace de la Paris din 1856, este înfiinţatã Comisia Europeanã a Dunãrii (1856 – 1938) – un organism internaţional care stabilea libera circulaţie pe fluviu.
În a doua parte a secolului XX, fluviul a fost adâncit şi lãrgit. Totodatã, prin construirea Sistemului Hidroenergetic de la Porţile de Fier şi a Canalului Dunãre – Marea Neagrã (64 km), pe teritoriul României, a crescut traficul fluvial şi drumul spre mare a fost considerabil scurtat.
Marcând douã treimi din graniţa dintre Croaţia şi Serbia, Dunãrea trece prin Belgrad, iar mai apoi, dupã o scurtã întoarcere spre sud-est, se îndreaptã spre est, devenind graniţã între Serbia şi România.
De-a lungul acestei graniţe se aflã şi defileul Dunãrii, cel mai lung din Europa (144 km), unde anticul Danubius a tãiat lanţul muntos al Carpaţilor.
Urmeazã apoi graniţa dunãreanã dintre Bulgaria şi România, pentru ca mai apoi Dunãrea, în periplul ei românesc, de peste o mie de km, în drumul ei spre mare, sã se despartã în trei Braţe: Sulina, Sfântu Gheorghe şi Chilia, formând cea mai mare Deltã a Europei.
Pe aproximativ 600 de metri, Dunãrea scaldã malul aparţinând Republicii Moldova, iar pe cel al Ucrainei pe aproximativ 80 de km.
Astãzi Dunãrea, aceastã moştenire unicã a Europei, este protejatã de Comisia Internaţionalã pentru Protecţia Fluviului Dunãrea, formatã din reprezentanţii ţãrilor riverane. Existenţa acestei Comisii este legatã de pãstrarea şi protejarea celui mai bogat ecosistem al Europei.

Pe timbrul cu valoarea nominalã de 1,40 Lei este ilustratã Fortãreaţa Ram (Republica Serbia).
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,40 Lei este ilustrat Teatrul dramatic – Ruse (Republica Bulgaria).
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 3,10 Lei este ilustratã Universitatea „Bogdan Petriceicu Haşdeu“ – Cahul (Republica Moldova).
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 4,30 Lei este ilustratã Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ – Izmail (Ucraina).
Pe coliţa emisiunii cu valoarea nominalã de 14,50 Lei este ilustrat Palatul Navigaţiei (arh. Petre Antonescu) – Galaţi (România).

Romfilatelia aduce mulţumiri, pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale Ambasadelor Republicii Serbia, Republicii Bulgaria, Republicii Moldova şi Ucrainei de la Bucureşti.
Totodatã mulţumim d-nei Mariana Șlapac, Preşedintele Comisiei Naţionale de Heraldicã a Republicii Moldova, Consulatului General al României de la Odesa (d-nei Cerasela Nicolaş) şi Direcţiei Judeţene pentru Culturã şi Patrimoniul Naţional Galaţi (d-lui Eugen Stamate).

Data Aparitie:2010-10-01

Steme_Dun_2_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search