Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

STATUL MAJOR GENERAL AL ARMATEI ROMÂNE – 150 DE ANI

SMG_M Cu ocazia împlinirii unui secol şi jumãtate de la semnarea, la 12 noiembrie 1859, de cãtre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a Înaltului Ordin de Zi nr. 83 de înfiinţare a Statului Major General, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale „Statul Major General al Armatei Române – 150 de ani“.

Dupã Unirea din 1859, domnitorul a luat hotãrârea de a constitui un Corp de Stat Major General al Armatei Principatelor Unite, dependent în atribuţiile sale de ministerele de rãzboi din cele douã principate. Primul şef al Statului Major General a fost colonelul Grigore Gãrdescu. Înaltul Decret nr. 410/1867 a stabilit, ca semn distinctiv pentru ofiţerii din Corpul de Stat Major, „fulgerul de aur aplicat pe gulerul tunicii de micã şi mare ţinutã“.

La 6 aprilie 1877, odatã cu mobilizarea Armatei Române, prin Înaltul Decret nr. 491, a fost înfiinţat Marele Cartier General, cu atribuţii în conducerea operaţiilor militare. Ca urmare a experienţei acumulate în Rãzboiul de Independenţã, s-a creat, prin Legea din 10 iulie 1878, Consiliul Superior al Armatei, în compunerea cãruia se afla şi şeful Statului Major al armatei.

De-a lungul celor 150 de ani de existenţã, Statul Major General a fost structura de conducere care a luat toate deciziile cu impact major asupra organismului militar românesc şi, implicit, asupra politicii de apãrare a ţãrii.

Dupã 1990, Marele Stat Major (devenit, în 1994, Statul Major General) a contribuit la transformarea Armatei României într-o structurã modernã, bine instruitã, echipatã la standardele cerute de NATO, capabilã atât sã asigure securitatea teritorialã, cât şi sã execute misiuni în afara graniţelor ţãrii.

Participarea militarilor Armatei României la misiuni internaţionale de combatere a terorismului, de sprijinire a pãcii sau umanitare, reprezintã o dovadã în plus a profesionalismului lor.

Aceste misiuni, de tip coaliţie sau desfãşurate sub egida NATO, UE şi ONU, sunt expresii ale îndeplinirii angajamentelor pe care România şi le-a asumat ca membru al comunitãţii internaţionale.

Astãzi, Statul Major General asigurã, conform Legii nr. 346 din 21 iulie 2006 (art.12), conducerea, organizarea, planificarea şi operaţionalizarea celor trei categorii de forţe din compunerea Armatei României (Forţele Terestre, Forţele Aeriene şi Forţele Navale), ridicarea gradualã a capacitãţii de luptã şi mobilizarea armatei, conducerea operaţiilor întrunite, antrenarea comandamentelor şi trupelor, pregãtirea de bazã şi de specialitate a personalului militar în activitate şi în rezervã, managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului de comandã, control, comunicaţii, computere, informaţii, informaticã, supraveghere, recunoaştere, logisticã şi infrastructurã, desfãşurarea relaţiilor militare internaţionale, asistenţa religioasã în Ministerul Apãrãrii Naţionale, încheierea de înţelegeri tehnice cu armatele altor state, promovarea valorilor specifice culturii militare şi educaţiei civice.

Principalele sãrbãtori militare sunt: Ziua Armatei României – 25 octombrie, Ziua Statului Major General – 12 noiembrie, Ziua Forţelor Terestre – 23 aprilie, sãrbãtoarea ortodoxã a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Ziua Forţelor Aeriene – 20 iulie, sãrbãtoarea ortodoxã a Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul şi Ziua Forţelor Navale – 15 august, sãrbãtoarea ortodoxã a Adormirii Maicii Domnului.

Aducem mulţumiri Serviciului Istoric al Armatei Române şi Statului Major General pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

Data Aparitie:2009-11-12

SMG_box_rom

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search