Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Emisiune comună România – Administrația Poștală a O.N.U. SPECII PERICLITATE

Emisiune comună România – Administraţia Poştală a ONU

Deoarece mărcile poştale ale Naţiunilor Unite reflectă preocupările specifice şi distincte ale acestei organizaţii mondiale care atrag atenţia asupra problemelor stringente ale lumii, România, ţară membră a ONU, este aliniată pe deplin  la obiectivele organizaţiei şi prin timbrele emise.

Drepturile omului, mediul înconjurător, speciile periclitate şi pacea sunt obiective de interes universal pentru toate popoarele lumii.

Romfilatelia introduce în circulaţie, în premieră, emisiunea comună România – Administraţia Poştală a ONU, intitulată SPECII PERICLITATE, pentru a supune atenţiei situaţia extremă în care se află anumite specii.

Cele patru specii prezentate sunt incluse în sfera de protecţie a CITES, Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie.

Acvila de câmp (Aquila heliaca), ilustrată pe timbrul  cu valoarea nominală de 2,20 lei, este o pasăre de pradă de talie mare, ce se înmulţeşte din Europa de centru şi de est până în Asia de vest şi centrală. Această specie are o populaţie globală mică şi este probabil să se confrunte cu scăderi continue, în primul rând ca urmare a pierderii şi degradării habitatelor, a mortalităţii adulţilor în coliziune cu firele electrice, a jafurilor de cuiburi şi epuizării pradei lor naturale.

În România, cuiburile acestei specii au dispărut timp de 50 de ani, pentru a reapărea în 2016, în judeţul Arad.

Şoimul de iarnă (Falco columbarius), reprodus pe timbrul  cu valoarea nominală de 2,50 lei, este cea mai mică specie  de şoim din Europa şi din România, cu numeroase subspecii  în America de Nord şi Eurasia. Masculii au de obicei, aripi  de 53-58 centimetri, iar femelele sunt uşor mai mari. Acestea  sunt zburătoare rapide şi vânători experţi care se specializează în prada de păsări mici, de la vrăbii la prepeliţe. Utilizarea anumitor pesticide între anii 1960 şi 1970, a provocat o insuficienţă reproductivă. Odată cu interzicerea acestor pesticide, impactul negativ a scăzut, după cum indică densitatea şi distribuţia perechilor de reproducere. În România, şoimul este oaspete  în perioada de iarnă şi este un prădător agil care vânează  rozătoare mici şi păsărele.

Vidra (Lutra Lutra), ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 2,70 lei trăieşte într-o mare varietate de habitate acvatice din zonele joase, până în zona montană. Este un mamifer carnivor, semi-acvatic, hrănindu-se în principal cu peşti, care formează proporţia cea mai însemnată a hranei.

Vidrele obişnuiesc să fie mai active noaptea, mai ales în habitatele perturbate de activităţi antropice, dar în zonele liniştite pot fi observate şi în timpul zilei.

Pescuitul excesiv pe mare şi braconajul în estuare şi râuri pentru carne şi caviar constituie o ameninţare majoră pentru Morun (Huso Huso), reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 16 lei. Fiind o specie de peşte migrator, aceasta urcă dinspre Marea Neagră în amonte pe Dunăre, în căutare  de locuri adânci cu substrat tare, care constituie habitatul  de reproducere. În România, morunul poartă denumirea şi  de belugă şi poate fi întâlnit în Marea Neagră dar şi în întregul  şenal navigabil al Dunării, şi cu totul excepţional, în complexul lagunar Razelm-Sinoe sau cursurile inferioare ale râurilor mari. Se hrăneşte cu alţi peşti, crustacei şi moluşte.

Romfilatelia mulţumeşte Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Societăţii Ornitologice Române, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea şi fotografilor Sebastian Bugariu, Daniel Petrescu, Stelian Porojnicu, pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search