Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

SFINTELE PAȘTI 2013

Pasti_2013_M Cu ocazia Sãrbãtorii Paştilor, Romfilatelia introduce în circulaţie o emisiune dedicatã evenimentului: Sfintele Paşti 2013.
Sãrbãtoare creştinã de primã importanţã, Paştele a fost celebrat pentru prima oarã de evreii aflaţi sub robia egiptenilor, în vremea lui Moise. Înainte ca Îngerul trimis de Dumnezeu sã omoare întâi-nãscuţii egipteni, evreii au primit urmãtoarea poruncã: Mergeţi şi vã luaţi miei dupã familiile voastre şi junghiaţi Paştile. Dupã aceea sã luaţi un mãnunchi de isop şi, muindu-l în sângele strâns de la miel într-un vas, sã ungeţi pragul de sus şi amândoi uşorii uşii cu sângele cel din vas, iar voi sã nu ieşiţi nici unul din casã pânã dimineaţa; cãci are sã treacã Domnul sã loveascã Egiptul; şi vãzând sângele de pe pragul de sus şi de pe cei doi uşori, Domnul va trece pe lângã uşã şi nu va îngãdui pierzãtorului sã intre în casele voastre, ca sã vã loveascã. Pãziţi acestea ca un aşezãmânt veşnic pentru voi şi pentru copiii voştri. Iar dupã ce veţi intra în pãmântul pe care Domnul îl va da vouã, cum a zis, sã pãziţi rânduiala aceasta. (Ieşire 12, 21-25)
Ziua Sãrbãtorii Paştilor, înscrisã în zilele lunii Nisan (prima lunã a anului ebraic), este astfel prezentatã de Moise: În vremea aceea a grãit Domnul cu Moise în pustiul Sinai, în anul al doilea dupã ieşirea din Egipt, în luna întâi, şi a zis: „Spune fiilor lui Israel sã facã Paştile la vremea rânduitã pentru ele: în ziua de paisprezecea lunii întâi, spre searã, sã le facã la vremea lor, dupã legea lor şi dupã regulile lor sã le sãvârşiţi”. (Numerii 9,1-3)
Calendarul ebraic, întocmit conform fazelor lunii, înscrie data sãrbãtorii Paştilor în prima searã cu lunã plinã dupã echinocţiul de primãvarã. Din acest motiv sãrbãtoarea nu are o datã fixã, aşa cum este cea a sãrbãtorii Naşterii Domnului.
Noul Testament, în Evanghelia lui Luca, ne aduce la cunoştinţã faptul cã, în copilãrie, Hristos participa la Sãrbãtoarea Paştilor. Și pãrinţii Lui în fiecare an se duceau de sãrbãtoarea Paştilorla Ierusalim. Iar când a fost El de doisprezece ani, s-ausuit la Ierusalim, dupã obiceiul sãrbãtorii. (Luca 2, 41-42)
Cina cea de Tainã a fost de asemenea o masã de Paşte.
Condamnarea la moarte pe cruce a Mântuitorului lumii, Iisus Hristos, reprezintã pentru creştini un nou început: prãznuirea jertfei lui Hristos (simbol al jertfei mielului), urmatã de mãreaţa Sãrbãtoare a Învierii. Prin moartea şi jertfa sa, Hristos oferã oamenilor un dar de mare preţ: apartenenţa la poporul Domnului, legitimatã nu de statutul de urmaş al lui Avraam, ci de o singurã credinţã, credinţa în Iisus Hristos, Fiul prea iubit al Celui prea Înalt şi blândul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni.
Imaginea timbrului poştal reproduce scena Învierii lui Iisus prezentã pe o icoanã praznicarã din patrimoniul Catedralei Patriarhale, în care sunt pãstrate la loc de cinste moaştele întregi ale Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul spiritual al Catedralei şi al oraşului Bucureşti.
Cu ocazia Sfintelor Paşti 2013, Romfilatelia transmite urarea ca Domnul Cel Înviat din morţi sã aducã în sufletul tuturor încrederea, lumina, iubirea şi speranţa!

Aducem mulţumirile noastre Preafericitului Pãrinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Arhiepiscopiei Bucureştilor pentru sprijinul oferit la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

 

Data Aparitie:2013-04-05

Pasti_2013_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search