Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

SCRIITORI AVANGARDIȘTI ROMÂNI

Romfilatelia dedică emisiunea de mărci poștale Scriitori avangardiști români, unor reprezentanţi de seamă ai literaturii române, ale căror opere se încadrează în curentul avangardist de la începutul secolului al XX-lea.

Timbrele emisiunii de mărci poștale ilustrează trei scriitori români, reprezentativi pentru avangardismul literar: Demetru Dem. Demetrescu-Buzău (Urmuz), Geo Bogza și Gellu Naum.

Curentele literare de avangardă, manifestări care se exprimă printr-un spirit de negaţie violent faţă de formele de artă consacrate, propunând noi structuri artistice în dauna celor tradiţionale, considerate depășite, au apărut în Europa la începutul secolului al XX-lea. Avangardismul românesc se deosebește de cel european prin larga lui deschidere, eliminarea nihilismului absolutizat, sintetizarea tuturor formelor artistice moderne după o dialectică proprie. Dintre toate curentele avangardiste, în domeniul literaturii se manifestă dadaismul, expresionismul, futurismul și suprarealismul, celelalte curente fiind specifice artelor plastice.

Prima revistă de avangardă din ţara noastră a fost Contimporanul, condusă de Ion Vinea, urmată de revistele Punct, Integral, UNU și Alge.

Demetru Dem. Demetrescu-Buzău (1883-1923), cunoscut ca Urmuz, pseudonim ales și impus public de către Tudor Arghezi, este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 2 lei. Revista UNU, cea mai importantă publicaţie avangardistă, condusă de Sașa Pană, tipărește opera lui Urmuz, primul autor român care, intuind criza limbajului, a promovat o literatură cu elemente absurde, ilogice, dar nu în forma violentă a dadaismului european, ci folosind o formă clasică. Scriitorul a avut o influenţă neașteptată asupra literaturii românești de avangardă. Scrierile lui, care cunosc o glorie postumă, au contribuit la lărgirea conștiinţei estetice. Dintre acestea, amintim: Algazy & Grummer, Cotadi și Dragomir, Cronicari, Fuchsiada, Ismaďl și Turnavitu, Pâlnia și Stamate etc.

Geo Bogza (1908-1993), scriitor, jurnalist, poet român, teoretician al avangardei și unul dintre discipolii lui Urmuz,  s-a manifestat ca un adept la avangardismului încă de la începuturile sale literare, asumându-și propria creaţie din perspectiva trăirii intense, autentice, a vieţii, dar și prin prisma transcrierii unor experienţe inedite și reale. Editor al revistei Urmuz și colaborator al revistelor Bilete de papagal și UNU, Geo Bogza a abordat reportajul, specia literară care i-a adus consacrarea. Dintre reportajele sale amintim Cartea Oltului, Ţări de piatră, de foc, de pământ, Oameni și cărbuni în Valea Jiului.  Scriitorul, membru al Academiei Române din anul 1955 și distins în 1978 cu Marele Premiu al Uniunii Scriitorilor, este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominala de 3 lei.

Gellu Naum (1915-2001), poet, prozator, dramaturg și traducător, este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 19 lei. Este considerat cel mai important suprarealist român și unul dintre marii reprezentanţi ai acestui curent pe plan european.

În 1941, împreună cu Gherasim Luca, Dolfi Trost, Virgil Teodorescu și Paul Păun, constituie grupul suprarealist român, care are o activitate deosebit de intensă între anii 1945-1947. Opera sa cuprinde volume de poeme (Drumul incendiar, Culoarul somnului etc.), proză (Medium, Zenobia etc.), teatru (Insula, Poate Eleonora etc.), dar și literatură pentru copii (Cărţile cu Apolodor).

Lucrările sale sunt traduse în principalele limbi de circulaţie internaţională, fiind totodată încununate cu premii importante: Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România pentru întreaga activitate literară, 1986; Premiul european de poezie, Münster, 1999 etc.

 

Romfilatelia mulţumește Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bibliotecii Academiei Române, Fundaţiei Gellu Naum și domnului prof. univ. dr. Silviu Angelescu pentru sprijinul documentar și fotografic acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

 

 

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search