Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Sărbătoare filatelică în Cetatea Luminii, 750 de ani de la prima atestare documentară a Mediașului

Continuând călătoria în universul filatelic, te invităm să redescoperi orașul așezat în inima Ardealului pe valea Târnavei, atestat documentar la data de 3 iunie 1267.

Romfilatelia va introduce in circulație emisiunea aniversară Mediaș, 750 de ani de atestare documentară, vineri, 11 august 2017, disponibilă în magazinele Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul nostru online:

https://romfilatelia.ro/store/

Cele patru mărci poștale ale emisiunii și albumul filatelic special prezintă, într-o manieră originală, orașul considerat un muzeu în aer liber, celebrând secole de istorie, tradiții și cultură.

Pe timbrul cu valoarea de 2,50 lei, este ilustrat Liceul Stephan Ludwig Roth, alături de simbolul „Gemenilor” amplasat pe faţada liceului. Situat în centrul istoric al Mediașului, a fost construit la începutul secolului XX pe baza proiectului arhitectului Fritz Balthes din Sighișoara. Numele „Stephan Ludwig Roth” este atribuit liceului în memoria umanistului revoluţionar în 1919.

Pe faţada liceului se află trei simboluri specifice orașului: „Gemenii”, care simbolizează lumina, „Compasul și Echerul” și „Strugurii de Aur”, care reprezintă și simbolul orașului.

Turnul Croitorilor, Torcătoarea și Catedrala Ortodoxă cu Hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” se regăsesc pe timbrul cu valoarea de 4 lei.

Turnul Croitorilor, turn și bastion de apărare, ni se prezintă astăzi sub forma unei clădiri cu arhitectură simplă. Trei dintre încăperile sale au fost folosite în cursul evului mediu, drept închisoare. Alăturat acestui turn, statuia „Torcătoarea”, ce tronează deasupra clădirii a dat naștere unor ipoteze, una dintre ele având legătură cu Ursitoarele care determină destinul omului încă de la naștere.

Catedrala Ortodoxă cu Hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost construită între anii 1929 și 1935 după planurile arhitectului George Plăcinteanu Liteanu din București. Construită în stil bizantin, catedrala are o suprafaţă de peste 500 de metri pătraţi. Picturile interioare au fost realizate de către pictorul piteștean Gheorghe Belizarie. Exteriorul catedralei este la fel de impresionant ca și interiorul, fiind evidente influenţele stilului brâncovenesc.

Unul din cele mai vizitate obiective turistice din Mediaș este Complexul Arhitectural Franciscan care cuprinde biserica și mănăstirea franciscană. Complexul alcătuit din biserică și mănăstire a fost construit la începutul secolului al XV-lea. Dintre acestea, biserica și-a păstrat cel mai mult din aspectul iniţial.

În prezent, construcţia găzduiește colecţiile Muzeului Municipal și se regăsește alături de un deosebit basorelief pe timbrul cu valoarea de 4,50 lei.

Pe timbrul cu valoarea de 16 lei sunt reprezentate Biserica Sfânta Margareta dar și unul din cei doi lei, simbol al casei Schuller.

 Lăcaș de cult, un adevărat monument istoric în sine dar și cea mai veche construcţie de piatră din oraș este Biserica Sfânta Margareta, a cărei primă menţiune documentară datează din 1414. Construcţia este finalizată la 1488, fapt consemnat în cronica lui Georg Soterius. Paleta arhitecturală și picturală este foarte bogată: scuturi pictate, blazoanele Batoreștilor și ale lui Matei Corvin, iar altarul cuprinde numeroase scene biblice.

Casa Schuller este atestată documentar în anul 1588, ca fiind proprietatea lui Johannes Schuller, primarul Mediașului la acea vreme. În vechile cronici fiind pomenită cu mult timp înainte de anul 1588.

Emisiunea este completată de un plic prima zi și ca forme de machetare au fost folosite coala de 28 de timbre, minicoala de 5 timbre + 1 vignietă,  iar ștampila prima zi a emisiunii se găsește în incinta Oficiului Poștal Mediaș 1, județul Sibiu.

Albumul special este realizat în tiraj limitat de 450 exemplare și reunește în aceeași tematică produse aparținând filateliei și medalisticii, blocul de 4 timbre nedantelate al emisiunii, numerotat de la 001 la 450 și medalia care prezintă pe avers și revers efigia lui Hermann Oberth și Liceul Teoretic Stephan Ludwig Roth.

Romfilatelia mulţumește Primăriei Municipiului Mediaș şi dlui. ing. Liviu Pintican-Juga pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Biroul Relaţii Publice:

Tel: 021 / 337 24 42

dana.dumitrascu@romfilatelia.ro

 

WordPress Image Gallery Plugin
Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search