Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

ROMGAZ – 100 DE ANI

romgaz_M Pãmântul, „planeta albastrã”, al cãrui nume are diferite prezentãri: Pavimentum, în limba latinã, Gaia, în mitologia greacã, Tellus, în mitologia romanã şi a cãrei vârstã este evaluatã la peste 4,5 miliarde de ani, ascunde în straturile sale solide şi în adâncimile mãrilor, un imens izvor de resurse care a asigurat perpetuarea vieţii şi progresul societãţii umane.
Printre bogãţiile naturale ale subsolului, gazele naturale se regãsesc în rândul surselor energetice directe sau convertite în diverse forme de energie. Originea lor şi procesele de acumulare în scoarţa terestrã sunt strâns legate de transformarea materiei organice lichide sau solide în gaze naturale acumulate în adâncurile scoarţei terestre.
Asociate de regulã cu petrolul, gazele naturale s-au format prin transformãri complexe, în urmã cu 15-600 milioane de ani, fiind puse în evidenţã ca resursã energeticã la începutul secolului 19. În timp au substituit alte forme şi resurse energetice, ajungând sã acopere în zilele noastre 24% din necesarul energetic mondial.
Gazele naturale au fost semnalate în Europa, în perioada anilor 1701-1750, pe teritoriul Poloniei, lângã izvoarele de ape minerale de la Blekota, fiind percepute emanaţii de gaze ce se vedeau ca “nişte limbi de foc slabe”.
În Transilvania, în anul 1909, forãrile pentru descoperirea zãcãmintelor de sodiu şi potasiu, au pus în evidenţã prezenţa gazului natural existent în scoarţa terestrã sub forma unor acumulãri de înaltã presiune.
Cotatã, la vremea respectivã, ca a patra sondã din lume, dupã debitul de gaze, Sonda 2 Sãrmãşel (judeţul Mureş), este consideratã prima sondã de gaze naturale de pe teritoriul actual al României.
Dupã evaluarea avantajelor exploatãrii unui astfel de zãcãmânt, Sonda 2 Sãrmãşel a fost racordatã, în anul 1914, la prima conductã din oţel pentru transportul gazului natural (Sãrmãşel – Turda) pentru asigurarea alimentãrii cu gaze a unor consumatori industriali din oraşul Turda, inclusiv a sistemului de iluminat stradal din acest oraş, care a constituit o premierã europeanã.
Într-un interval de aproape şapte decenii, (1909-1935 şi 1951-1993), Sonda 2 Sãrmãşel a asigurat un volum de 1,4 miliarde m³ (10% din actuala producţie a României).
Considerat Monument al Știinţei şi Tehnicii Gazifere, Sonda 2 Sãrmãşel se aflã astãzi în patrimoniul Societãţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaş, care valorificã o experienţã de 100 de ani în domeniul gazelor naturale. Având în structura sa 6 sucursale cu sedii în oraşele Mediaş, Târgu Mureş, Ploieşti şi Bratislava, ROMGAZ are în exploatare 3.600 sonde prin care se extrage anual un volum de gaze – echivalent cu 40% din consumul României şi dispune de o capacitate de înmagazinare de peste 2,5 miliarde m³/ciclu în 6 depozite subterane.
Alãturi de preocuparea de a descoperi noi zãcãminte de gaze naturale şi de a asigura livrarea continuã a acestora, compania pune pe primul plan minimizarea impactului negativ asupra factorilor de mediu.
Dupã descoperirea în 1909 a gazelor naturale pe teritoriul României de azi, valorificând 100 de ani de experienţã acumulatã în domeniul producerii şi înmagazinãrii subterane a gazelor, ROMGAZ se prezintã ca o companie performantã şi cu o poziţie stabilã pe piaţa gazelor naturale.

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la descoperirea gazelor naturale pe teritoriul ţãrii noastre, Romfilatelia pune în circulaţie emisiunea de mãrci poştale ROMGAZ – 100 de ani (1909 – 2009).

Aducem mulţumiri Societãţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaş şi Societãţii Inginerilor din Domeniul Gazelor Naturale Mediaş pentru consultanţa documentarã acordatã la realizarea acestei emisiuni filatelice.

Data Aparitie:2009-04-24

romgaz_box_rom

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search