Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Romfilatelia prezentă la Conferința internațională „Dimitrie Cantemir 350“

Academia Română a găzduit în Aula Mare, marți, 7 noiembrie 2023, deschiderea oficială a lucrărilor Conferinței internaționale „Dimitrie Cantemir 350“, în calitate de coorganizator alături de Muzeul Național al Literaturii Române. Au susținut alocuțiuni acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Victor Spinei, președintele Secției de științe istorice și arheologie a Academiei Române, ES Dl Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Turciei la București, Enver Yucel, președintele Universității Bahçeșehir, Istanbul, Adrian Dupu, secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, Andrei Luca, director Direcția Diplomație Culturală, Educație și Știință, Ministerul Afacerilor Externe, dr. Ștefan Lemny, istoric, conf. univ. Igor Șarov, rector al Universității de Stat din Moldova, acad. Andrei Eșanu, Academia de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, dr. Cristian Anița, director general Arhivele Naționale ale României. Moderatorul conferinței a fost Ioan Cristescu, Director General, Muzeul Național al Literaturii Române. Prezență permanentă la toate marile evenimente culturale, Romfilatelia în calitate de partener instituțional, a fost invitată să prezinte emisiunea de mărci poștale dedicată promovării „Anului Dimitrie Cantemir”. În emisiune se regăsesc imagini care reproduc portretul marelui cărturar și elemente în facsimil ale valoroasei sale opere „Descrierea Moldovei”, tradusă în limba germană în anul 1771. Panoul aniversar expus în cadrul Conferinței reunește într-un ansamblu grafic explicit, 5 mărci poștale emise între anii 1973 și 2018, un plic de corespondență cu marcă imprimată introdus în circulație în anul 2022, pentru a marca împlinirea a 300 de ani de la ultima scriere istorică a lui  Dimitrie Cantemir și toate produsele filatelice ale emisiunii „350 de ani de la nașterea lui D. Cantemir”, respectiv o minicoală, o coliță filatelică și un plic „prima zi”. Panoul se prezintă ca un valoros produs de colecție alături de alte lucrări tipărite care reflectă opera unuia dintre cei mai mari cărturari ai neamului românesc. Panoul filatelic, semnat de oficialii prezenți, a devenit un document istoric, mărturie peste veacuri a personalității perene Dimitrie Cantemir, veritabil homo universalis, mare cărturar, creator de tip renascentist, erudit de faimă europeană, care a intrat și în patrimoniul filatelic universal. Conferința internațională „Dimitrie Cantemir 350“ și activitățile conexe sunt menite să pună în valoare opera literară, filosofică, etnografică, istoriografică, muzicologică, muzicală, precum și personalitatea politică a lui Dimitrie Cantemir, cu prilejul împlinirii a 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la moartea sa. Romfilatelia mulțumește partenerilor instituționali Academia Română și Muzeul Național al Literaturii Române pentru organizarea unui eveniment de înaltă ținută, în care marca poștală, simbol de stat, a adus un omagiu lui Dimitrie Cantemir. #AcademiaRomână #MuzeulNaționalLiteraturiiRomâne #AmbasadaTurcieilaBucurești #SecretariatulGeneralalGuvernului #MinisterulAfacerilorExterne                #UniversitateadeStatdinMoldova #ArhiveleNaționalealeRomâniei #AcademiadeȘtiințeaMoldovei #istoriaprintimbre #culturaprintimbre

 

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search