Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Romfilatelia invitată de Federația Comunităților Evreiești din România să participe cu expoziție filatelică la evenimentul-dezbatere „Decalogul- fundament al justiției”

Vineri, 22 mai 2015

Vineri, 22 mai 2015, Federația Comunităților Evreiești din România a organizat la Templul Coral din București, cu ocazia sărbătorii de ȘAVUOT 5775, dedicată primirii Torei de către Moise pe Muntele Sinai, evenimentul – dezbatere intitulat “Decalogul – fundament al justiției”, cu participarea Excelenței Sale, Domnul Președinte Klaus Werner Iohannis și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Romfilatelia, partener tradițional, a primit invitația Domnului Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, de a participa la această manifestare solemnă cu expoziția filatelică Tablele Legii, Legile Lumii, dedicată valorilor evreiești ale patrimoniului cultural universal.

Expoziția a inclus, pe lângă emisiunea de mărci poștale cu titlu omonim și emisiunea Patrimoniul Cultural Evreiesc – Templul Mare Evreiesc din Rădăuți – 130 de ani, ambele emise în anul 2013. De asemenea, în calitatea sa de promotor al relațiilor culturale bilaterale, Romfilatelia a prezentat publicului panoul emisiunii comune România – Israel Primul Teatru Idiș din Lume – 1876 – Iași, introduse în circulație în anul 2009.

Dezbaterea a avut rolul creării unei punți spre buna înțelegere între oameni, indiferent de etnie sau religie, pornind de la nucleul comun al monoteismului – Cele 10 porunci, cuvântul de bun venit fiind susținut de domnul Aurel Vainer, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România.

Î alocuțiunea sa, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cuvântul intitulat Decalogul – relație a omului cu Dumnezeu și responsabilitate față de semeni și a menționat că “Cele zece porunci au stat la baza dialogului și a cooperării între creștini, evrei, dar și alte religii, iar ele ne ajută să înțelegem că adevărata viață este comuniune de iubire sinceră și generoasă. ”

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, a precizat că o parte importantă a evoluției țării noastre spre democrație se datorează legăturii cu națiunea ebraică:

“Comunitatea evreiască a impulsionat dezvoltarea economică, viața culturală, a îmbogățit identitatea noastră. De aceea, România vă este astăzi recunoscătoare pentru ceea ce suntem ca națiune”.

Deputatul Aurel Vainer, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, a remarcat că cele zece porunci sunt universal valabile, nu numai în spațiu ci și în timp și au contribuit la evoluția omului modern, iar emisiunea filatelică Tablele Legi, Legile Lumii, redă foarte frumos acest concept.

Manifestarea a reunit oficialități de seamă, printre aceștia luând cuvântul primul-ministru al României, președintele Camerei Deputaților, președintele Curții Constituționale a României, avocatul poporului, ambasadorul Statului Israel la București, lideri ai comunității evreiești din România și din străinătate, fiind citit și mesajul președintelui Congresului Mondial Evreiesc.

Domnul Eduard Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice din România și moderatorul evenimentului, a mulțumit Romfilatelia pentru emisiunile de timbre realizate, ce au reflectat valorile evreiești ca elemente ale patrimoniului cultural mondial, remarcând cele două emisiuni legate de tema dezbaterii.

Î semn de apreciere a implicării Romfilatelia în acest demers cultural, domnul președinte Aurel Vainer a oferit Doamnei Cristina Popescu, Director General Romfilatelia, placheta evenimentului.

Evenimentul s-a încheiat cu un concert de muzică tradițională evreiască susținut de Bucharest Klezmer Band, formația aparținând Federației Comunităților Evreiești din România.

WordPress Image Gallery Plugin

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search