Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

ROMÂNIA – INTELLIGENCE STRATEGIC

intelligence_M

Rezultat al preocupãrii de reformare a sistemului securitãţii naţionale, din perspectiva convertirii ciclului tradiţional al activitãţii de informaţii spre modele bazate pe analizã, mai bine adaptate nevoilor de informare ale beneficiarilor legali, constituirea Comunitãţii Naţionale de Informaţii şi a Oficiului pentru Informaţii Integrate – în 2005, prin Hotãrâre a CSAT – reprezintã materializarea unui demers pe deplin racordat la dinamica mediului securitar contemporan şi la statutul României de stat membru NATO şi UE.

Situatã la confluenţa dintre Intelligence şi decizia strategicã în stat, Comunitatea Naţionalã de Informaţii reprezintã şi un efectal necesitãţii cooperãrii sincrone a structurilor de Intelligence, având un rol proeminent în anticiparea evoluţiilor viitoare, procesmenit sã fundamenteze adoptarea unor decizii destinate prevenirii evoluţiilor indezirabile a unor riscuri potenţiale.

Asumându-şi funcţia de analizã strategicã şi de management integrat al resurselor informaţionale şi ghidându-se dupã principiile “need to know” – “need to share”, Oficiul pentru Informaţii Integrate a dovedit deja cã dispune de capacitatea de a satisface nevoile de informare ale factorilor de decizie în stat, de la cele curente, la evaluãrile strategice.

Principala provocare a analizei de Intelligence realizatã de Oficiu nu o reprezintã atât elaborarea de prognoze exacte, cât furnizarea cu acurateţe şi în timp util a unor produse analitice relevante – multisursã, complexe şi unitare, cu caracter anticipativ – pentru a conferi un atu calitativ în procesul decizional de nivel strategic şi de susţinere a strategiilor şi politicilor de securitate.

Ca veritabil promotor al culturii de sharing, Oficiul s-a profilat întimp ca un cadru optim de încurajare a schimbului de idei şi de cunoaştere între analiştii din serviciile de informaţii, dar şi întreaceştia şi mediul academic şi de cercetare, în condiţiile în caremediul informaţional, deşi esenţial pentru Intelligence, nu poate oferi integral rãspunsul la toate provocãrile securitare. Tocmai din acest motiv, Oficiul a valorizat oportunitatea colaborãrii între mediul informaţional şi cel ştiinţific, îndeosebi pe segmentul expertizã.

Desigur, procesul complex, extrem de specializat, de asamblarea unei cantitãţi importante de date şi informaţii în produse analiticeutile factorilor de decizie în stat nu ar fi posibil fãrã aportul esenţial al expertului/analistului de informaţii.

Oficiul a oferit o nouã perspectivã asupra profilului analistului de Intelligence, stimulând, pe de-o parte, deschiderea sa cãtre consultarea sistematicã şi expunerea propriilor viziuni la confruntareacu scenarii şi puncte de vedere alternative, furnizate de medii curealã expertizã şi facilitând, pe de altã parte, transformarea sa într-un explorator, în adevãratul sens al cuvântului, capabil sã utilizeze toate tipurile de date şi informaţii, sã coopereze cu experţi şi sã condensezemodele şi metode analitice pentru a produce Intelligence integrat şi util.

Emblematicã pentru Oficiu este ideea de „lucrãtor al cunoaşterii”- knowledge worker – şi de cunoaştere ca flux în care are loc mixulde experienţã şi inspiraţie al oamenilor, care creeazã plus-valoare,atât de utilã în zilele noastre.

La aproape un deceniu de la înfiinţare, se poate spune cã Oficiul pentru Informaţii Integrate a devenit un exponent al societãţii cunoaşterii, prin prisma faptului cã a urmãrit cu consecvenţã şi a realizat extinderea cunoaşterii cãtre toţi factorii decizionali, promovând noi modele de estimare, evaluare şi prognozã a situaţiilorpericuloase sau a oportunitãţilor pentru statul român.

Entitate negrevatã de constrângerile severe impuse de ierarhizãrile caracteristice organizaţiilor tradiţionale – care le fac sã fie lente, birocratice – Oficiul oferã alternativa unei organizaţii bazate intra şi inter-instituţional pe cunoaştere, convertirea acesteia în plus-valoare reprezentând cheia succesului şi competitivitãţii în societatea în care trãim.

Romfilatelia introduce în circulaţie o emisiune filatelicã dedicatã Oficiului pentru Informaţii Integrate, sub titlul România – Intelligence Strategic.

Marca poştalã reproduce logoul Oficiului pentru Informaţii Integrate, al cãrui element heraldic – imaginea bufniţei – transpune semnificaţiile mitologice pozitive ale înţelepciunii, cunoaşterii şi studiului, calitatea vederii sale nocturne semnificând dispersarea ignoranţei şi facilitarea accesului anticipativ la adevãr şi cunoaştere. Acestor calitãţi „profetice” li se asociazã simbolistica cercului – element ce sugereazã unitatea, integralitatea şi echilibrul atât la nivel profesional-analitic, cât şi al cooperãrii interinstituţionale dezvoltate de aceastã structurã integratoare.

Alãturarea pieselor de şah în ansamblul graficii simbolizeazãstarea de veghe, observare (Turnul), elementul dinamic care înainteazã permanent pentru atingerea ţelului propus (Pionul), respectiv obiectivul care trebuie atins (Regele). Fundalul reprezintã şirul de numere binare care simbolizeazã informaţia electronicã. Minicolile conţin ca element original o imagine vizibilã în UV,respectiv o pasãre – observator ce apare dintr-un con de umbrã.

Aducem mulţumiri Oficiului pentru Informaţii Integrate pentru consultanţa documentarã acordatã la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

 

Data Aparitie:2013-11-29

intelligence_box

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search