Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

ROMÂNIA, 65 ANI ÎN UNESCO. DELTA DUNĂRII, 30 DE ANI ÎN PATRIMONIUL MONDIAL UNESCO

Romfilatelia introduce în circulație, marți, 27 iulie a.c., emisiunea de mărci poștale România, 65 de ani în UNESCO. Delta Dunării, 30 de ani în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a fost înființată în anul 1945. Din 27 iulie 1956, printre membrii UNESCO se numără și România.

Scopul organizației vizează menținerea păcii și a securității internaționale, contribuind, prin educație, știință, cultură și comunicare, la colaborarea între națiuni pentru asigurarea respectului universal al justiției, al legii, al drepturilor omului și al libertăților fundamentale pentru toți, indiferent de rasă, sex, limbă și religie, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite.

Una dintre misiunile UNESCO este cea de a selecta și include pe Lista Patrimoniului Mondial locuri și monumente relevante din punct de vedere natural sau istoric, salvarea și conservarea acestora fiind importante pentru comunitatea mondială.

Delta Dunării a intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1991. Valoarea ei a fost recunoscută prin includerea ei în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul Programului “OMUL ŞI BIOSFERA” (MAB) lansat de UNESCO. De asemenea, situl Delta Dunării este protejat prin Convenția Ramsar ca zonă umedă de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor de apă.

În Rezervația Biosferei Delta Dunării cresc aproximativ 3.000 de specii de plante, aici găsindu-se cea mai întinsă zonă compactă de stufăriș din Europa. Fauna cuprinde peste 4.000 de specii de animale, între care circa 3.000 de nevertebrate, peste 130 de specii de pești, peste 300 de specii de păsări și aproximativ 40 de specii de mamifere.

Data de 16 noiembrie a fost declarată Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România prin Legea nr. 160/2013, cu scopul de a promova elementele noastre de patrimoniu mondial și pentru mai buna lor cunoaștere.

Emisiunea de mărci poștale România, 65 de ani în UNESCO. Delta Dunării, 30 de ani în Patrimoniul Mondial UNESCO este alcătuită din 4 timbre, o coliță dantelată și două plicuri „prima zi”.

Cele patru timbre ale emisiunii prezintă specii de păsări și mamifere întâlnite în Delta Dunării. Unele sunt reprezentative pentru această regiune, în vreme ce altele sunt mai larg răspândite, existând și în Deltă, ca și în alte zone ale țării noastre. Toate își au importanța lor în ecologia Deltei Dunării, contribuind la biodiversitatea remarcabilă a acestei regiuni.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 1,40 lei este ilustrată barza neagră (Ciconia nigra). Este o specie rară, solitară, ce populează regiunile din apropierea lacurilor, râurilor sau a terenurilor mlăștinoase. În Delta Dunării este prezentă în perioada de migrație.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 1,50 lei este reprezentat pănțărușul (Troglodytes troglodytes). Deși peisajele Deltei Dunării impresionează adesea prin prezența unor păsări mari, impunătoare, precum pelicanii și lebedele, în această zonă sunt prezente și numeroase specii de mici dimensiuni, nu mai puțin importante în ecosisteme și care contribuie la diversitatea faunistică a Deltei. Pănțărușul sau ochiulboului se numără printre cele mai mici specii de păsări europene. Are lungimea de numai 9-10 cm și cântărește 6-12 g. Populațiile din Europa sunt numeroase, majoritatea sedentare (nu migrează), specia fiind răspândită într-o varietate de habitate, de la păduri la stufărișuri.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei este înfățișat castorul european sau brebul (Castor fiber). Este una dintre cele mai mari specii de rozătoare, cu lungimea corpului de 80-100 cm și o greutate de până la 30 kg. Datorită vânării excesive, a dispărut din țara noastră la începutul secolului al XIX-lea. În anii 1998-2003, s-a desfășurat cu succes un program de reintroducere a acestei specii în România. Eliberați în natură în zone favorabile, pe râurile Olt, Mureș și Ialomița, brebii s-au  înmulțit și au ocupat noi teritorii, fiind semnalați și în Delta Dunării.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 19,50 lei este reprezentat pelicanul creț (Pelecanus crispus). Este o specie periclitată la nivel mondial, fiind inclusă în categoria „vulnerabilă” pe Lista Roșie IUCN. Cu o anvergură care depășește 3 metri și o greutate de 10-12 kg, este una dintre cele mai impresionante păsări ale Europei. În România, cuibărește în puține colonii, în Delta Dunării și complexul lagunar Razim-Sinoe. Degradarea zonelor umede și pierderea teritoriilor de cuibărit constituie principalele amenințări. În perioada 2005-2009, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și Societatea Ornitologică Română/BirdLife Romania au implementat cu succes proiectul „Salvați Pelecanus crispus în Delta Dunării”, una dintre metodele utilizate fiind amplasarea în complexul Razim-Sinoe a unor platforme artificiale pe care păsările pot cuibări. Obiectivele urmărite sunt menținerea condițiilor propice în actualul areal de cuibărit, renaturarea habitatelor degradate sau transformate, crearea de condiții pentru creșterea populației actuale.

Pe colița dantelată a emisiunii sunt reprezentate, într-o grafică modernă, animale și plante din Delta Dunării, ilustrațiile fiind realizate de apreciatul artist Mircea Cantor, originar din România.

Mircea Cantor s-a născut în 1977 la Oradea, iar în prezent locuiește în Franța. Este pictor, sculptor, desenator, regizor, un reprezentant al avangardei conceptuale și un creator ce-și comunică mesajele printr-o gamă variată de mijloace de expresie artistică. Este pentru prima dată când artistul colaborează la realizarea unei emisiuni de mărci poștale românești.

„Am vrut sa redau, prin linia desenului meu, prezența și bogăția biodiversității din Deltă: în apă (peștii), pe uscat (mamiferele) și în aer (păsările). Practic, trilogia elementelor definitorii ale Deltei Dunării: Apa, Pământul, Aerul.” Viziunea artistului reflectă și „trimiterea, tot prin desen, la alte trei elemente ce le completează pe cele enumerate anterior, și anume: regnul vegetal (nufărul, stuful), regnul animal (păsări, pești) și mediul uman (pescarii și comunitățile de oameni cu tradiții și stil de viață legate de aria Deltei Dunării). De sute și chiar mii de ani, omul a știut să coabiteze în armonie cu acest mediu al Deltei, adaptându-și viața și valorificând resursele Deltei; trăiește, am putea spune, în termenii a ceea ce azi numim economie circulară.”

Pe cele două plicuri „prima zi” a emisiunii este reprezentat un peisaj specific Deltei Dunării, ce evocă prezența umană în regiune și o îndeletnicire tradițională a localnicilor – pescuitul.

Romfilatelia mulțumește domnului Mircea Cantor, Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, Delegaţiei permanente a României pe lângă UNESCO și Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” pentru sprijinul oferit la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search