Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

RASE DE CAI

CAI_rase_M  Impunãtor şi maiestuos, uneori blând şi ascultãtor, alteori dur şi nãrãvaş, calul a devenit de foarte multã vreme un statornic şi bun prieten al omului.
Cu aproximativ zece mii de ani în urmã, omul a descoperit utilitatea calului. Nu se ştie când omul l-a domesticit şi nici care societate umanã a folosit calul pentru cãlãrie. Dar începând cu momentul când calul a devenit prietenul omului, omenirea a progresat cu o rapiditate doveditã şi recunoscutã de istorie.
Venind în sprijinul colecţionarilor de timbre şi al iubitorilor de cai, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale „Rase de cai“.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 0,60 lei este ilustrat Huţul.
Aceastã rasã de cai este rãspânditã în zona munţilor Carpaţi, pe actualele teritorii ale Poloniei, Slovaciei, Ucrainei şi României. Prima herghelie crescãtoare de huţuli din România a fost organizatã în 1856, la Rãdãuţi.
Este un cal vioi şi energic, cu o talie de 139-141 cm şi ogreutate de 400-425 kg.
Huţul este rezistent la boli, inteligent şi puternic, fiind folosit de regulã la tracţiune şi cãlãrie.
Astãzi, în România el este crescut la Herghelia Lucina (Suceava).
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 1,00 lei este ilustrat calul Pur Sânge Arab.
Pur Sânge Arab este cea mai veche şi vestitã rasã de cai din lume. Originea sa se pare cã ar fi în zona Asiei Centrale, ea ajungând în Peninsula Arabia prin intermediul perşilor.
Calul din rasa Pur Sânge Arab are o talie de 145-152 cm şi o greutate de 400-450 kg.
Este un cal blând, docil şi curajos, cu un temperament foarte vioi. Este foarte bun pentru dresaj, dar şi pentru concursuri cu obstacole. În privinţa competiţiilor de anduranţã, caii arabi nu au concurenţã. Inteligenţa cailor arabi este deja proverbialã.
Caii Pur Sânge Arab sunt astãzi crescuţi în România la Herghelia Mangalia.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,00 lei este ilustrat calul Lipiţan.
Strãmoşii calului Lipiţan sunt atestaţi încã din anul 800 d.Hr. Au fost aduşi de maurii din Africa de Nord în Spania. În anul 1580, Curtea Imperialã Austriacã a dorit sã aibã o rasã cabalinã de excepţie. Pentru aceasta la Lipizza, lângã Trieste, a fost înfiinţatã o herghelie unde a luat naştere rasa Lipiţan.
Lipiţanul are o talie de 155-160 cm şi o greutate de circa 500-525 kg.
Temperamentali şi cu multã personalitate, caii din aceastã rasã sunt blânzi, docili şi inteligenţi. Au calitãţi înnãscute pentru dresajul de înaltã clasã.
Lipiţanul, un cal elegant, frumos şi rezistent a fost mereu apreciat ca un excepţional cal de paradã pentru regii Europei.
În ţara noastrã, Lipiţanul este reprodus şi crescut la Hergheliile Sâmbãta de Jos (Braşov) şi Beclean (Bistriţa Nãsãud).
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,10 lei este ilustrat Furioso North Star.
Este un cal de origine maghiarã cunoscut în secolul XIX, în jurul anului 1870, urmare a unor încrucişãri succesive între cai Pur Sânge Englez şi Arab.
Talia acestuia este de 164-166 cm, iar greutatea sa poate atinge între 550 şi 550 kg.
Robust, Furioso North Star are temperamentul vioi şi se dovedeşte a fi partener de încredere al omului atât în muncã, cât şi în sport. Participã la concursuri de cãlãrie sau de dresaj, dar este folosit şi pentru serviciul poliţiei cãlare cât şi pentru tracţiune uşoarã.
Furioso North Star este crescut în rasã curatã la Herghelia Slatina (jud. Olt).
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 5,00 lei este ilustrat Shagya Arab.
Locul de naştere al acestei rase au fost hergheliile de la Babolna (Ungaria) şi Rãdãuţi (România), la începutul secolului al XVII-lea.
Are o talie de 148-157 cm şi o greutate de 480-530 de kg.
Este docil şi are un temperament vioi. Poate fi folosit pentru tracţiune, echitaţia de agrement, dresaj şi concursuri cu obstacole.
Shagya Arab este reprodus azi la noi la Herghelia Rãdãuţi (jud. Suceava).

Aducem mulţumirile noastre RNP-Romsilva, Serviciul de Creştere, Exploatare şi Ameliorarea Cailor de Rasã şi Autoritãţii Hipice Naţionale pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

Data Aparitie:2010-05-29

CAI_rase_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search