Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

2013

ARTÃ – ANIVERSÃRI, COMEMORÃRI

„Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce îi faci pe alţii sã vadã.” – Edgar Degas Anul acesta, cu ocazia împlinirii a 175 de ani de la naşterea lui Nicolae Grigorescu şi a 145 de ani de la naşterea lui Ștefan Luchian, Romfilatelia introduce în circulaţie, ca un omagiu adus acestor personalitãţi ale […]

CEASUL FLORILOR (I)

V-aţi gândit vreodatã cã florile nu înfloresc în acelaşi timp? Cã fiecare dintre ele are o anumitã orã când se descoperã privirii luminii, naturii şi a oamenilor? Într-o interesantã abordare tematicã, Romfilatelia oferã în acest an o emisiune de mãrci poştale formatã din douã pãrţi, Ceasul florilor. Aceastã emisiune, realizatã într-o manierã ilustrativã originalã, alãturã

Patrimoniul Cultural Evreiesc – TEMPLUL MARE EVREIESC DIN RÃDÃUȚI – 130 DE ANI

La începutul secolului al XIX-lea, în zona Rãdãuţi, este atestatã prezenţa unei comunitãţi evreieşti care, în anul 1830, a inaugurat activitatea de cult în prima sinagogã. În 1880, cu ocazia vizitei Împãratului Franz Joseph I, în oraşul Rãdãuţi, o delegaţie evreiascã i-a solicitat acestuia sprijinul pentru achiziţionarea unei parcele de pãmânt destinatã construcţiei unei mari

Ateneul Român – 125 de ani de la inaugurare

Menitã sã fie un promotor al rãspândirii cunoştinţelor culturale şi ştiinţifice, în anul 1865 lua fiinţã societatea literarã „Ateneul Român”. Printre membrii sãi de renume se regãseau Constantin Esarcu, V.A.Urechia şi dr.N. Kreţulescu. Dorinţa lor de a construi un sediu al Societãţii trebuia sã învingã un redutabil obstacol: lipsa fondurilor bãneşti. Militând necontenit pentru realizarea

COROANELE REGILOR ROMÂNIEI

Romfilatelia, promotoare consecventã a valorilor culturii şi istoriei naţionale, urmãreşte, prin tematica emisiunilor de mãrci poştale, transformarea mesajului descifrat în imaginile timbrelor într-o eficientã şi rodnicã preocupare pentru conservarea valorilor de prim rang care constituie tezaurul spiritual, cultural şi istoric al României. Respectând aceste reguli, emisiunea de mãrci poştale „Coroanele regilor României”, aminteşte generaţiilor vechi

DESCOPERIȚI ROMÂNIA – Transilvania

Înconjuratã de munţii Carpaţi, Transilvania – Terra Ultrasilvana sau „ţara de dincolo de pãduri” – reprezintã teritoriul în care statul dac, sub conducerea Regelui Burebista a cunoscut cea mai înfloritoare perioadã din istoria daco-geţilor, constituind totodatã prin organizare şi extindere a teritoriului premisele formãrii viitoarelor teritorii româneşti. De-a lungul vremii, pe teritoriul Transilvaniei s-au stabilit

Obiecte de colecție – APARATE FOTO

Pentru colecţionarii pasionaţi de tematicile care abordeazã domeniul tehnicii fotografice Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea Obiecte de colecţie – Aparate foto. Cuvântul fotografie, care asociazã douã noţiuni provenite din limba greacã, fotos şi grafein, se traduce simplu în vorbirea curentã: scrierea cu luminã. Alchimiştii evului mediu cunoşteau faptul cã o substanţã, clorura de argint, se

SFINTELE PAȘTI 2013

Cu ocazia Sãrbãtorii Paştilor, Romfilatelia introduce în circulaţie o emisiune dedicatã evenimentului: Sfintele Paşti 2013. Sãrbãtoare creştinã de primã importanţã, Paştele a fost celebrat pentru prima oarã de evreii aflaţi sub robia egiptenilor, în vremea lui Moise. Înainte ca Îngerul trimis de Dumnezeu sã omoare întâi-nãscuţii egipteni, evreii au primit urmãtoarea poruncã: Mergeţi şi vã

Aniversãri – Evenimente: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI – 100 DE ANI

În urmã cu un secol, iniţiativa unui grup de tineri economişti, puternic susţinutã de ministrul Industriei şi Comerţului, A.D. Xenopol, devenea realitate dupã ce prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, lua fiinţã prima instituţie de învãţãmânt economic superior din România: Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Confruntatã cu mari probleme materiale, începând cu

Arhitecturã: Palatul Bãncii Naționale a României

În dorinţa de a promova una dintre cele mai reprezentative construcţii ale secolului al XIX-lea din Bucureşti, prezenţã care exprimã cu claritate atât stilul arhitectural al timpului, cât şi prestigiul Bãncii Naţionale a României, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea Arhitecturã, Palatul Bãncii Naţionale a României, a cãrei serie de 4 timbre poştale reproduce imagini ale

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search