UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI, 160 DE ANI