Politica privind protectia datelor in cadrul evenimentelor

Politica privind protectia datelor in cadrul evenimentelor organizate de catre sau la care participa Romfilatelia

Prezenta Politica descrie toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si asigura respectarea principilor referitoare la prelucrare, precum si respectarea drepturilor dvs. cu privire la aceste date, in momentele in care participati la evenimente organizate de catre Romfilatelia sau la care aceasta este parte, aspecte stabilite de prevederile legislatiei europene si nationale in vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 (GDPR), Legea 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in calitate de autoritate de supraveghere privind protectia datelor cu caracter personal.

 

Avand in vedere faptul ca Romfilatelia S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 28, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 40/3048/2004, CUI 16184414, in cadrul evenimentelor organizate de catre aceasta sau la care aceasta participa, efectueaza poze, inregistrari video cu scopul de promovare a evenimentului respectiv, a activitatilor si brandului propriu, avand ca temei juridic interesul nostru legitim

 

prin prezenta politica Romfilatelia va informeaza asupra faptului ca:

 

 • Prin participarea la evenimentele organizate de Romfilatelia sau la care Romfilatelia participa, participantii inteleg faptul ca pozele si inregistrarilor video efectuate in cadrul evenimentului, vor putea fi postate pe site-ul romfilatelia.ro dar si pe retelele de socializare: Facebook, Google, LinkedIn si Youtube;

 

 • Persoanele care participa la evenimente, dispun de toate drepturile pe care acestea le au in conformitate cu dispozitiile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, si anume:

 

 • dreptul la informare: dreptul de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obtine confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., si in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;
 • dreptul la  rectificare: dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, in urmatoarele situatii: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (3) vă opuneți prelucrarilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale a Romfilatelia.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in oricare din urmatoarele situatii: (1) contestati exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriti stergerea datelor personale, ci solicitati restrictionarea utilizarii lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanță; (4) vă opuneți prelucrarii. In cazul in care ati obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de catre noi inainte de ridicarea restricției de prelucrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc si pe care ni le-ati furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteti exercita acest drept doar cand prelucrarea se bazeaza pe consimțămantul dvs. si se efectueaza prin mijloace automate;
 • dreptul la opozitie: dreptul de a vă opune, din motive legate de situatia particulară in care vă aflati, prelucrării efectuate de noi avand ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativă.
 • dreptul de a vă retrage consimțămantul acordat in orice moment si fara a indica vreun motiv.

 

 • Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate, de catre ROMFILATELIA S.A., precum si pentru exercitarea drepturilor de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere in format electronic, prin e-mail catre dpo@romfilatelia.ro sau pe suport hartie la sediul Societatii, in Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.28, sector 5.

 

Solicitarea dumneavoastra va fi analizata si vi se va raspunde in termen de 30 zile de la primirea  ei. In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu doua luni.

 

 • In egala masura, aveti dreptul sa va adresati catre Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

 

 • Aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@romfilatelia.ro .