Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

PINACOTECA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 85 DE ANI

La ceas aniversar, prin introducerea în circulaţie a emisiunii de mărci poştale Pinacoteca Municipiului Bucureşti, 85 de ani, Romfilatelia îi invită pe toţi colecţionarii şi iubitorii de frumos să celebreze şi să onoreze valoarea inestimabilă a operelor de artă aflate în patrimoniul acestei importante instituţii de cultură.

Timbrele emisiunii de mărci poştale ilustrează patru dintre cele mai reprezentative şi valoroase opere ale Pinacotecii Municipiului Bucureşti.

Tabloul Cârciumărese, pictat de Gheorghe Petrașcu, este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 4,00 lei.

O altă valoroasă operă aflată în patrimoniul Pinacotecii, Albăstrele, semnată de Ștefan Luchian, este redată pe timbrul cu valoarea nominală de 4,50 lei.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 8,00 lei este reprezentată pictura Țărancă, autor Theodor Pallady.

Pictura Portret de femeie cu eşarfă roşie, semnată de Nicolae Grigorescu, este reprodusă pe timbrul cu valoarea nominală de 12,00 lei.

Inaugurarea Pinacotecii Bucureşti, proiect interbelic care s-a concretizat la data de 19 iulie 1933, a încununat demersurile iniţiate de primarul Dem I. Dobrescu şi susţinute de donaţiile făcute de trei văduve. Astfel, Magdalena Marin a donat, în 1932, colecţia de artă semnată de soţul ei, artistul Filip Marin, Elena Movilă a dăruit colecţia de artă românească şi europeană a magistratului Ioan Movilă, şi nu în cele din urmă, Jana (Ioana) Urseanu a donat Primăriei, în 1933, casa în care locuise alături de soţul ei, Amiralul Vasile Urseanu, astăzi Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, spre a deveni „[…] adăpost de artă şi prilej de înălţare sufletească”. Astfel, în 1939, patrimoniul Pinacotecii Bucureşti cuprindea aproximativ 250 de lucrări.

De la înfiinţare şi până în anul 1949, a funcţionat în Casa Amiral Urseanu, din bulevardul Lascăr Catargiu nr. 21. Începând cu anul 1949, când pierde dreptul de a fi expusă în Casa Amiral Urseanu, Pinacoteca trece printr-o perioadă de intense schimbări.

Între 1950-1952, valoroase opere de artă plastică românească şi universală au fost transferate la Muzeul Naţional de Artă
al R.P.R.
, prin decizii ale Consiliului Culturii şi Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti, pentru a fi expuse şi a exprima tezaurul naţional vizual. Pinacoteca îşi schimbă titulatura şi urmează un drum sinuos, împreună cu Muzeul Simu şi colecţia deţinută de acesta. Pinacoteca va funcţiona în acest tandem până în 1978, când Colecţia Anastasie Simu se mută în Muzeul Colecţiilor de Artă.

Dacă în anul 1949 Pinacoteca Municipiului Bucureşti număra 1.055 de piese, prin achiziţii, donaţii şi transferuri efectuate de-a lungul timpului, astăzi, în patrimoniul său, se află peste 5.500 de bunuri artistice, care cumulează patru valoroase subcolecţii: colecţia de pictură, colecţia de grafică, colecţia de sculptură şi o mică colecţie de artă decorativă. Raritatea, calitatea formală şi vechimea însumate de nenumărate opere din patrimoniu, sunt reflectate prin înscrierea acestora în categoriile tezaur şi fond, dar nu numai acest lucru o face deosebită. Unicitatea provine şi din faptul că este singura colecţie din Bucureşti nefragmentată în termenii cronologiei istoriei artei, ea deţinând atât lucrări ale artei româneşti moderne, cât şi ale celei contemporane.

Deşi instituţia Pinacotecii a trecut de-a lungul istoriei prin nenumărate peregrinări locative şi momente de cumpănă, fiind lipsită şi în prezent de un spaţiu de expunere permanent, îşi menţine cu dedicare atât pasiunea pentru artă, cât şi nobilele misiuni ştiinţifice şi educative avute încă din anul înfiinţării. Capodoperele din colecţia de artă au putut fi admirate doar în cadrul unor expoziţii temporare, organizate în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti sau în colaborare cu alte instituţii.

Pinacoteca Municipiului Bucureşti

Din 1933 păstrăm vie pasiunea pentru artă!

Romfilatelia mulţumeşte Muzeului Municipiului Bucureşti pentru sprijinul documentar şi fotografic acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search