Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Patrimoniul Cultural Evreiesc – TEMPLUL MARE EVREIESC DIN RÃDÃUȚI – 130 DE ANI

4.1.1

La începutul secolului al XIX-lea, în zona Rãdãuţi, este atestatã prezenţa unei comunitãţi evreieşti care, în anul 1830, a inaugurat activitatea de cult în prima sinagogã.

În 1880, cu ocazia vizitei Împãratului Franz Joseph I, în oraşul Rãdãuţi, o delegaţie evreiascã i-a solicitat acestuia sprijinul pentru achiziţionarea unei parcele de pãmânt destinatã construcţiei unei mari sinagogi. Trebuie menţionat faptul cã în acel an, în Rãdãuţi, erau consemnaţi aproximativ 3.500 de membri ai comunitãţii evreieşti, adicã 31% din totalul populaţiei.

La 18 august 1883, de ziua de naştere a Împãratului Franz Joseph I, a fost inaugurat Templul Mare din centrul oraşului, prima slujbã fiind celebratã de cãtre cel care a fost, între anii 1883 şi 1909, noul şef-rabin al oraşului, Yitzhak Kunstadt.

Templul este o clãdire masivã, construitã în stil maur, având douã turnuri înalte care se terminã cu câte o cupolã, conferind edificiului aspectul unei catedrale ortodoxe. Cele trei arcade de la intrare se sprijinã pe patru coloane masive.

În interior se descoperã vederii decoraţiuni care îmbinã stilurile maur, renascentist şi baroc. Ferestrele sunt circulare şi se terminã în arcade.

De-a lungul timpului, oraşul Rãdãuţi a avut nenumãraţi rabini care conduceau activitatea religioasã a comunitãţii, ultimul fiind Yisroel Hornick în 1947.

Pânã în 1940, peste 35% din locuitorii oraşului erau evrei, însã urmare a rãzboiului, o mare parte dintre ei au fost deportaţi în Transnistria şi Siberia sovieticã.

Dupã rãzboi, numãrul evreilor a crescut, ajungând la 6.000 în anul 1947. Datoritã apariţiei pe harta lumii a noului statIsrael, mulţi dintre ei au emigrat în nouaţarã, ceea ce a fãcut ca numãrul evreilor din Rãdãuţi, în anul 1962, sã ajungã la doar 800.

Astãzi, Templul Mare din Rãdãuţi, folosit ca lãcaş de cult,este inclus pe lista monumentelor istorice din judeţul Suceava.

În ziua de 25 iulie 2012, în prezenţa oficialitãţilor locale, a conducerii Federaţiei Comunitãţilor Evreieşti din România, a fost redeschis Templul Mare, dupã reabilitare.

În aceeaşi zi, s-a deschis, în spaţiul Templului Mare, Muzeul Istoriei Evreilor Rãdãuţeni, obiectiv care face parte din politica de prezentare şi promovare a istoriei, tradiţiilor, culturii şi contribuţiei evreilor din România la dezvoltarea ţãrii.

Cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la inaugurarea Marelui Templu din Rãdãuţi, Romfilatelia introduce în circulaţie o emisiune de mãrci poştale dedicatã acestui eveniment.

Timbrele emisiunii ilustreazã clãdirea Templului din Rãdãuţi, alãturi de însemne grafice specific evreieşti (Steaua lui David şi Menora).

Aducem mulţumiri Federaţiei Comunitãţilor Evreieşti din România pentru consultanţa documentarã acordatã la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

 

Data Aparitie:2013-02-08

130_Radauti_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search