Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

ORADEA – 900 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARÃ

Oradea_900_MAtestatã în vechile documente istorice la anul 1113, Oradea este o aşezare ridicatã într-o zonã transilvanã, care a început sã fie populatã încã din perioada neoliticului.
Vestigiile arheologice descoperite şi autentificate de cãtre specialişti pe teritoriul actualului oraş reconstituie imaginile unor aşezãri şi necropole aparţinând perioadei neolitice, epocii bronzului, primei vârste a fierului, precum şi dacilor liberi.
Prezenţa şi existenţa stabilã în zona Oradei a populaţiei autohtone este menţionatã şi în scrierile notarului Anonymus al regelui ungar Béla al III-lea, care în cronica sa „Gesta Hungarorum” prezintã informaţii preţioase privind existenţa unei formaţiuni politico-statale sub conducerea lui Menumorut, cel care a opus o puternicã rezistenţã invaziei maghiare. Trebuie precizat cã cetatea Biharia, centrul de putere al lui Menumorut, se afla la 12 km distanţã de Oradea.
În Cetatea Oradea funcţioneazã din anul 1092 Episcopia Romano-Catolicã, aceasta având un rol extrem de important în dezvoltarea oraşului.
Sistemul de apãrare al cetãţii suferã primele distrugeri în urma marii invazii a tãtarilor din perioada 1241-1242. Urmeazã importante lucrãri de refacere care conferã localitãţii recunoaşterea statutului de civitas în anul 1374.
Desele asedii ale otomanilor din secolele XV-XVII iau sfârşit în 1660, odatã cu ocuparea cetãţii care devine reşedinţa unui paşalâc. Dupã mai bine de trei decenii, în anul 1692, oraşul este cucerit de austrieci.
Într-o perioadã în care expansiunea central-europeanã a Imperiului Otoman a devenit realitate, lucrãrile de refacere a sistemului de apãrare al Cetãţii Oradea au fost efectuate, la ordinul principelui Ioan Sigismund, începând cu anul 1569. Arhitecţii italieni prezenţi pe şantierul cetãţii au dus la bun sfârşit o investiţie în care a fost implicat întregul principat, de menţionat fiind contribuţia principelui Gabriel Bethlen la construcţia Palatului Princiar din interiorul cetãţii.
Un important rol în promovarea culturii l-au avut toate comunitãţile care alcãtuiau populaţia oraşului în Evul Mediu: românii, maghiarii, italienii, evreii, slovacii. Biblioteca Episcopiei Catolice din cetate, observatorul astronomic, arhiva, şcolile au reprezentat repere importante în peisajul cultural local.
În acest context trebuie menţionatã existenţa, încã din secolul al XVIII-lea, a Academiei de Drept, iar mai apoi, în secolul al XIX-lea, a unor şcoli, gimnazii, asociaţii culturale şi biblioteci.
Mai trebuie precizat cã în secolul al XVIII-lea, Oradea, având o populaţie de circa 20.000 de locuitori, era unul dintre cele mai mari oraşe din Transilvania.
Oradea, obiectiv istoric, cultural şi turistic major din Transilvania, se mândreşte cu monumente istorice şi arhitectonice de mare valoare.
Cetatea ridicatã în stil italian, cu cinci bastioane în formã de picã este supusã astãzi unui amplu proces de restaurare.
Catedrala romano-catolicã, ilustratã pe timbrul cu valoarea nominalã de 4,30 lei, este cea mai mare bisericã în stil baroc din ţarã, fiind ridicatã în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea. În faţa catedralei se aflã statuia Sfântului Ladislau. Palatul episcopal, replicã a palatului vienez Belvedere, este cunoscut ca fiind cel mai reprezentativ monument de arhitecturã barocã târzie din ţara noastrã.
În lista monumentelor reprezentative se înscrie şi Catedrala Ortodoxã „Adormirea Maicii Domnului”, ilustratã pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,10 lei, cunoscutã şi ca Biserica cu Lunã, construitã între anii 1784-1790. Un mecanism ingenios, unic în Europa, pune în mişcare o sferã din turnul bisericii care indicã fazele lunii. Catedrala greco-catolicã „Sfântul Nicolae”, precum şi Sinagoga ortodoxã, recent restauratã, reprezintã de asemenea importante repere arhitecturale.
Acestor monumente arhitecturale ale oraşului li se adaugã Teatrul „Regina Maria”, ilustrat pe timbrul cu valoarea nominalã de 4,70 lei, construit în stil eclectic şi inaugurat în anul 1900 şi Primãria Municipiului Oradea, construitã în primii ani ai secolului al XX-lea, ilustratã pe timbrul cu valoarea nominalã de 9,10 lei.
Un alt edificiu important, emblemã a oraşului, este Palatul Vulturul Negru, realizat la începutul secolului XX, în stilul secession.
Cu ocazia împlinirii a 900 de ani de la prima atestare documentarã a oraşului Oradea, Romfilatelia introduce în circulaţie o emisiune de mãrci poştale dedicatã acestui eveniment.

Aducem mulţumirile noastre Muzeului Țãrii Crişurilor din Oradea pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale. Suportul fotografic a fost asigurat de Muzeul Țãrii Crişurilor din Oradea şi Cãlin Leucuţa.

 

Aducem mulţumirile noastre Muzeului Țãrii Crişurilor din Oradea pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale. Suportul fotografic a fost asigurat de Muzeul Țãrii Crişurilor din Oradea şi Cãlin Leucuţa.

Data Aparitie:2013-08-30

Oradea_900_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search