Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

ORAȘELE ROMÂNIEI: ARAD

Arad_M
Romfilatelia
continuã şi în anul 2014 seria emisiunilor de mãrci poştale care prezintã regiuni şi oraşe ale ţãrii noastre. Emisiunea de mãrci poştale pe care o introduce în circulaţie este dedicatã oraşului Arad.

Palatul Administrativ (Primãria) din Arad, ilustrat pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,00 lei, gãzduieşte Primãria şi Instituţia Prefectului, fiind construit între anii 1872 şi 1876 dupã proiectul arhitectului Ödön Lechner din Budapesta. Din cauze financiare planul clãdirii a fost ulterior modificat, de arhitectul arãdean Pekár Ferenc.

Aparţinând arhitecturii eclectice, clãdirea îmbinã neorenascentismul flamand cu stilul primãriilor medievale târzii. Are forma literei U cu un turn înalt de 54 m, în care se gãseşte orologiul adus din Elveţia, în 1878.

Ferestrele holului spaţios au fost înlocuite cu vitraliile realizate de Sever Frenţiu, artist plastic arãdean de renume internaţional. Tema vitraliilor ilustreazã Timpul, prin douã cicluri, cel al anotimpurilor şi cel al lunilor anului.

Catedrala ortodoxã veche, ilustratã pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,10 lei, este un exemplu de neobaroc clasicizant,care se încadreazã mai degrabã arhitecturii bisericii de ritoccidental din secolul al XIX-lea, decât în arhitectura bisericilor ortodoxe contemporane.

Având hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezãtorul”, catedrala a fost construitã, în stil baroc, între anii 1862-1865, dupã planurile arhitectului Antal Czigler, fiul.

Clãdirea prezintã un plan treflat cu un pronaos supralãrgit ca urmare a flancãrii lui cu cele douã turnuri clopotniţã.

Cele douã turnuri, care dau monumentalitate clãdirii, au fost supraînãlţate în anul 1904. Ele au câte un orologiu pe fiecare laturã.

Pânã în anul 2009, clãdirea a fost sediul scaunului episcopalal Aradului, Ienopolei şi Hãlmagiului.

Biserica Evanghelicã-Lutheranã, ilustratã pe timbrul cu valoarea nominalã de 3,60 lei, cunoscutã şi sub numele de „Biserica Roşie” datoritã finisajului exterior din cãrãmidã aparentã, a fost construitã între anii 1905-1906 în stil neogotic, dupã proiectul arhitectului arãdean Lajos Szántay.

Turnul principal are o înãlţime de 46 de metri. Pe toate cele patru laturi se aflã câte un orologiu, cu un mecanism central ce transmite impulsuri electrice acestora.

La inaugurare, biserica a avut trei clopote, turnate în atelierele turnãtoriei Hönig din Arad, dar în timpul Primului Rãzboi Mondial, autoritãţile au hotãrât ca douã dintre ele sã fie topite pentru a se face proiectile.

Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, ilustrat pe timbrul cu valoarea nominalã de 14,50 lei, este una dintre cele mai impresionante clãdiri ale Aradului.

Realizat în stil neoclasic, a fost construit între anii 1872-1874, foarte probabil, dupã planurile arhitectului Gyözö Czigler.

Sala teatrului, cu trei etaje, avea o capacitate construitã de 1200 de locuri şi era luminatã de un candelabru cu 36 de braţe, ca la Opera din Viena.

Scena avea o adâncime de 16 m, deschiderea de 10 m şi înãlţimea de 20 m.

Inaugurarea teatrului a avut loc pe 21 septembrie 1874 în prezenţa a însuşi Împãratului Francisc Iosef I.

Atât în anul 1883, cât şi în anul 1955, clãdirea a fost mistuitã de incendii, de fiecare datã fiind refãcutã în totalitate.

În urma celui de-al doilea incendiu, teatrul a suferit schimbãri majore, intrarea principalã fiind mutatã spre bulevard, iar sala de spectacole a fost micşoratã, fiind adãugatã o salã de studio la etajul al doilea.

Aducem mulţumirile noastre conducerii Complexului Muzeal Arad pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale. Suportul fotografic a fost asigurat de Delia Hugel, Florin Hornoiu şi Fotostudioul B&B Helios.

Romfilatelia continuã şi în anul 2014 seria emisiunilor de mãrci poştale care prezintã regiuni şi oraşe ale ţãrii noastre. Emisiunea de mãrci poştale pe care o introduce în circulaţie este dedicatã oraşului Arad.

Palatul Administrativ (Primãria) din Arad, ilustrat pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,00 lei, gãzduieşte Primãria şi Instituţia Prefectului, fiind construit între anii 1872 şi 1876 dupã proiectul arhitectului Ödön Lechner din Budapesta. Din cauze financiare planul clãdirii a fost ulterior modificat, de arhitectul arãdean Pekár Ferenc.

Aparţinând arhitecturii eclectice, clãdirea îmbinã neorenascentismul flamand cu stilul primãriilor medievale târzii. Are forma literei U cu un turn înalt de 54 m, în care se gãseşte orologiul adus din Elveţia, în 1878.

Ferestrele holului spaţios au fost înlocuite cu vitraliile realizate de Sever Frenţiu, artist plastic arãdean de renume internaţional. Tema vitraliilor ilustreazã Timpul, prin douã cicluri, cel al anotimpurilor şi cel al lunilor anului.

Catedrala ortodoxã veche, ilustratã pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,10 lei, este un exemplu de neobaroc clasicizant,care se încadreazã mai degrabã arhitecturii bisericii de ritoccidental din secolul al XIX-lea, decât în arhitectura bisericilor ortodoxe contemporane.

Având hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezãtorul”, catedrala a fost construitã, în stil baroc, între anii 1862-1865, dupã planurile arhitectului Antal Czigler, fiul.

Clãdirea prezintã un plan treflat cu un pronaos supralãrgit ca urmare a flancãrii lui cu cele douã turnuri clopotniţã.

Cele douã turnuri, care dau monumentalitate clãdirii, au fost supraînãlţate în anul 1904. Ele au câte un orologiu pe fiecare laturã.

Pânã în anul 2009, clãdirea a fost sediul scaunului episcopalal Aradului, Ienopolei şi Hãlmagiului.

Biserica Evanghelicã-Lutheranã, ilustratã pe timbrul cu valoarea nominalã de 3,60 lei, cunoscutã şi sub numele de „Biserica Roşie” datoritã finisajului exterior din cãrãmidã aparentã, a fost construitã între anii 1905-1906 în stil neogotic, dupã proiectul arhitectului arãdean Lajos Szántay.

Turnul principal are o înãlţime de 46 de metri. Pe toate cele patru laturi se aflã câte un orologiu, cu un mecanism central ce transmite impulsuri electrice acestora.

La inaugurare, biserica a avut trei clopote, turnate în atelierele turnãtoriei Hönig din Arad, dar în timpul Primului Rãzboi Mondial, autoritãţile au hotãrât ca douã dintre ele sã fie topite pentru a se face proiectile.

Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, ilustrat pe timbrul cu valoarea nominalã de 14,50 lei, este una dintre cele mai impresionante clãdiri ale Aradului.

Realizat în stil neoclasic, a fost construit între anii 1872-1874, foarte probabil, dupã planurile arhitectului Gyözö Czigler.

Sala teatrului, cu trei etaje, avea o capacitate construitã de 1200 de locuri şi era luminatã de un candelabru cu 36 de braţe, ca la Opera din Viena.

Scena avea o adâncime de 16 m, deschiderea de 10 m şi înãlţimea de 20 m.

Inaugurarea teatrului a avut loc pe 21 septembrie 1874 în prezenţa a însuşi Împãratului Francisc Iosef I.

Atât în anul 1883, cât şi în anul 1955, clãdirea a fost mistuitã de incendii, de fiecare datã fiind refãcutã în totalitate.

În urma celui de-al doilea incendiu, teatrul a suferit schimbãri majore, intrarea principalã fiind mutatã spre bulevard, iar sala de spectacole a fost micşoratã, fiind adãugatã o salã de studio la etajul al doilea.

Aducem mulţumirile noastre conducerii Complexului Muzeal Arad pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale. Suportul fotografic a fost asigurat de Delia Hugel, Florin Hornoiu şi Fotostudioul B&B Helios.

Data Aparitie:2014-01-23

Arad_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search