Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

OACI – 65 DE ANI

OACI_M  65 de ani de Aviaţie Civilã pentru susţinerea comunitãţii la nivel global

Cu ocazia aniversãrii a 65 de ani de la semnarea Convenţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale OACI – 65 de ani.
În scopul inaugurãrii operaţiunilor internaţionale de transport aerian imediat dupã încheierea conflagraţiei mondiale şi a dezvoltãrii susţinute şi continue a aviaţiei internaţionale civile postbelice, în anul 1944, la iniţiativa Statelor Unite ale Americii, în perioada 01 noiembrie – 07 decembrie, s-a desfãşurat Conferinţa de la Chicago, finalizatã prin semnarea Convenţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. Documentul reprezintã actul de naştere al OACI – Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, care în anul 1947 a devenit agenţie specializatã a Naţiunilor Unite, având ca obiective prioritare promovarea siguranţei şi dezvoltarea cadrului de reglementare a aviaţiei civile internaţionale în întreaga lume.
Data de 7 decembrie, a fost declaratã de cãtre Consiliul OACI ca Zi Internaţionalã a Aviaţiei Civile în anul 1994, iar doi ani mai târziu, pentru conştientizarea importanţei aviaţiei civile în dezvoltarea economicã şi socialã a statelor, precum şi a rolului OACI în promovarea siguranţei şi eficienţei transporturilor aeriene internaţionale, a fost inclusã în calendarul zilelor internaţionale recunoscute de Naţiunile Unite.
Începând cu data de 07 decembrie 2009 şi pe tot parcursul anului 2010, în întreaga lume vor avea loc evenimente prilejuite de aniversarea a 65 de ani de la momentul semnãrii Convenţiei de la Chicago.
OACI, cu sediul la Montreal în Canada, stabileşte standardele şi cerinţele necesare pentru siguranţa, securitatea, eficienţa şi continuitatea aviaţiei civile pe plan mondial, precum şi pentru protecţia mediului în care se desfãşoarã operaţiunile aeriene, reprezentând pentru cele 190 de state contractante forul internaţional de cooperare pentru toate activitãţile din domeniul aviaţiei civile.
România, înainte de a fi membru OACI, a fost, alãturi de alte 38 de state, semnatara Convenţiei Internaţionale a Aerului – ICAN, înfiinţatã în 1919 cu ocazia Conferinţei de pace de la Paris. ICAN, care a pus bazele conceptului „safety“ de astãzi, a fost organismul internaţional premergãtor OACI.
Începând cu anul 1965, odatã cu depunerea notificãrii de aderare, România a devenit membru OACI.
În anul 1993, alãturi de Ungaria, Cehia, Slovenia şi Slovacia, România a devenit parte a Grupului Central European de Rotaţie (CERG), al cãrui scop este consultarea şi cooperarea cu Consiliul OACI, dar şi cu alte organisme permanente, în vederea stabilirii consensuale a unor puncte de vedere comune faţã de problemele regionale.
În anul 2007, ca membru CERG, România a fost aleasã în Consiliul OACI, iar în luna martie a anului 2009, alãturi de Japonia, Mexic, Nigeria, Federaţia Rusã şi Arabia Sauditã, România a fost cooptatã în Grupul Multidisciplinar al OACI, deţinând funcţia de vicepreşedinte.
În anul 2009, ca parte a Programului Universal de Auditare a Siguranţei Aeronautice – USOAP, derulat de OACI la nivel internaţional, România a fost evaluatã în scopul verificãrii conformãrii activitãţilor aeronautice civile desfãşurate la nivel naţional cu cerinţele OACI, rezultatele obţinute având o importanţã majorã pentru România, atât pe plan internaţional, cât şi european, demonstrând totodatã cã standardul de siguranţã aeronauticã este atins şi oferã garanţii solide.

Aducem mulţumiri Autoritãţii Aeronautice Civile Române (AACR) pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

Data Aparitie:2010-03-29

OACI_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search