Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Mihai Viteazul

1639Mihai Viteazul a fost voievod al Țării Românești în perioada septembrie 1593 – 9 august 1601 și un om politic pragmatic, cu o cultivată formație politică, cunoscător al marilor idei și frământări politice ale timpului său, precum și un mare conducător de oști. Prin victoriile sale împotriva turcilor și tătarilor, a reușit să elibereze Țara Românească de sub autoritatea politică, economică și militară a Imperiului Otoman.
După o serie de bătălii victorioase, Mihai Viteazul a încheiat pace cu turcii în 1598, obținând astfel neamestecul Porții în treburile interne ale Țării Românești. Consolidată astfel din punct de vedere militar și politic, Țara Românească a devenit sub conducerea lui, forța motrice a unirii tuturor țărilor române.

După ce a înfrânt pe 28 octombrie 1599, la Șelimbăr, oastea principelui transilvan Andrei B«thory, supusul Imperiului Otoman, Mihai Viteazul a ocupat Transilvania, iar în 1600, după o campanie fulgerătoare a ocupat și Moldova, unde Ieremia Movilă, impus de poloni recunoscuse suzeranitatea otomană. Astfel, în 1600, Mihai Viteazul a realizat prima unire politică a celor trei țări române intitulându-se “Io Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată țara Moldovei”.

Războiul dus de el împotriva turcilor și strălucitele victorii obținute au avut un răsunet european, fiind urmărit cu interes de întreaga Creștinătate și larg comentat în Europa. Vestea victoriilor lui Mihai Viteazul s-a răspândit pe întreg continentul. Numele său era rostit cu stimă și de el se legau mari speranțe de îndepărtare a primejdiei otomane.

Pentru istoria poporului român, Unirea din 27 mai 1600 are o semnificație cu totul remarcabilă, Mihai Viteazul realizând prima unire politică a Țărilor Române. Deși de scurtă durată, Unirea din 1600 și-a căpătat în istoria poporului nostru valoare de simbol, iar domnitorul a fost luat drept exemplu de către urmași.
Mihai Viteazul, eroul de la Călugăreni și de la Șelimbăr, cu sfârșit tragic pe Câmpia Turzii, a intrat în conștiința românească, în contururi aureolate, personificând ideea de independență și de unitate statală.

Data Aparitie:2004-05-14

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search