Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

JANDARMERIA ROMÂNÃ – 160 de ani

JAND_160_M  În urmã cu 160 de ani, Grigore Alexandru Ghica, domn al Moldovei, a promulgat „Legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi“, actul de naştere al Jandarmeriei Române.
Cu ocazia acestei aniversãri, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale „Jandarmeria Românã – 160 de ani“.
Alãturi de Legea lui Grigore Alexandru Ghica, în 1893 şi 1929 sunt adoptate şi legile (de inspiraţie francezã) privind jandarmeria ruralã.
Pe timpul Rãzboiului de Independenţã din 1877, a celui Balcanic din 1913, precum şi în cele douã conflagraţii mondiale, Jandarmeria a avut un comportament remarcabil, atât ca forţã combatantã, cât şi ca forţã de ordine publicã.
În anul 1949, odatã cu organizarea acesteia dupã un model strãin celui latin, Jandarmeria îşi va pierde o parte din atribuţii. Dupã schimbarea mai multor denumiri, anul 1989 gãseşte instituţia militarã sub titulatura de trupe de securitate.
Astãzi, Jandarmeria este reorganizatã, dotatã şi pregãtitã dupã modelul Armelor europene similare, fiind capabilã sã îşi asume responsabilitãţile ce revin României în calitate de membru al Uniunii Europene.
La nivel central, Jandarmeria Românã este coordonatã de Inspectoratul General al Jandarmeriei, la nivelul fiecãrui judeţ existã Inspectorate de Jandarmi Judeţene, în Capitalã acţioneazã Direcţia Generalã de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, iar Grupãrile Mobile au zonã de responsabilitate în 3-8 judeţe.
Unitate de elitã a Jandarmeriei, Brigada Specialã de Intervenţie „Vlad Țepeş”, alcãtuitã exclusiv din profesionişti îşi îndeplineşte atribuţiile pe linie de restabilire a ordinii publice şi de intervenţie antiteroristã pe întreg teritoriul ţãrii.Subordonate Inspectoratului General sunt şi unitãţile speciale de jandarmi, centrele de perfecţionare şi unitãţile de învãţãmânt care sunt destinate pregãtirii, perfecţionãrii şi specializãrii personalului Jandarmeriei Române. Dovadã a faptului cã jandarmii români sunt apreciaţi ca profesionişti, este participarea din anul 2002 sub egida ONU şi din anul 2008 sub egida UE, la misiuni de menţinere a pãcii în Kosovo şi la misiunea de monitorizare din Georgia.
Începând din anul 2002, Jandarmeria Românã este membru cu drepturi depline în Asociaţia Poliţiilor şi Jandarmeriilor Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar, iar în prezent sunt în derulare procedurile interne de aderare la Forţa de Jandarmerie Europeanã – instrument al Uniunii Europene pentru gestionarea crizelor civile.
La început de secol şi mileniu, Jandarmeria Românã, corp de elitã modern, se prezintã ca o forţã de ordine publicã sigurã, credibilã, stabilã, absolut echidistantã politic şi pregãtitã în orice moment sã îndeplineascã în condiţii ireproşabile misiunile încredinţate.

Aducem mulţumirile noastre conducerii Jandarmeriei Române pentru documentarea de specialitate oferitã la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

Data Aparitie:2010-04-07

JAND_160_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search