Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Istoria monedei româneşti

istoriamonedeiromanestiRomfilatelia introduce în circuitul poştal emisiunea de timbre “Istoria monedei româneşti”.

Moneda este un semn bãnesc cu formã, greutate şi titlu stabilite, fabricatã din metal (aur, argint, aramã, aliaje din metale comune) şi serveşte ca mijloc de circulaţie şi de platã.
Alãturi de steag, stemã, imn şi timbru, moneda este un simbol al suveranitãţii unui stat.
Pe teritoriul României, folosirea şi circulaţia monedei este semnalatã încã din sec.VI î.Hr.
De-a lungul vremii, pe teritoriul actualei Românii, au circulat, cronologic, monede de bronz şi argint greceşti. Au urmat apoi monede din perioada geto-dacicã de tip greco-macedonean. În urmãtoarele secole, pe teritoriul românesc circulã, în principal, monedele bizantine. Pe perioada evului mediu, în Țãrile Române, au circulat monede bulgãreşti, veneţiene, poloneze, occidentale dar şi monede româneşti începând cu a doua parte a secolului al XIV-lea.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a dorit, iniţial, sã denumeascã moneda naţionalã „romanat” sau „roman“, dar în cele din urmã s-a decis cã „leul“ este mai potrivit. Denumirea monedei naţionale a avut ca sursã de inspiraţie „talerul“ cu figura unui leu pe revers, numit „lowentaler“ emis în Olanda.
Monedele de aur care sunt ilustrate în actuala emisiune filatelicã, cuprind anii 1868-1940 şi constituie o premierã filatelicã. Este pentru prima oarã când imaginea lor este reprodusã pe timbre.

20 LEI CAROL I 1868 (21 mm; 6,45 g; 900 ‰ aur, 100 ‰ Cupru).
Au fost bãtute circa 200 piese. Problema suveranitãţii României este evidenţiatã de istoria acestei monede de 20 lei aur. În aprilie 1867 a fost emis un act prin care se stipula cã unitatea monetarã a României este leul şi se autoriza baterea unor monede de 20, 10 şi 5 lei aur, 2 lei, 1 leu, 50 bani* argint, 10, 5, 2 şi 1 ban* metal comun. Ele urmau sã poarte pe o faţã stema Principatelor, iar pe cealaltã era precizat nominalul, guvernul turc nefiind de acord cu utilizarea efigiei Prinţului Carol I, consideratã a fi un act de independenţã din partea Principatelor. Cu toate acestea, Guvernul Principatelor a decis emiterea a circa 200 piese de aur cu efigia lui Carol I, şi fãrã nici o indicaţie a supunerii faţã de Poartã. Mai mult, câteva piese au fost trimise guvernului turc în 1869, stârnind protestele diplomatice ale Porţii, dar şi ale Austriei. Dintre cele circa 200 monede, 100 au fost distribuite oficialilor români, iar 100 au fost îngropate la fundaţia Palatului Peleş de la Sinaia. (Vezi ”Monede româneşti moderne -1867-1966“ – de Aurelio Rãuţã, apãrutã la Salamanca- Spania, în 1974)

50 LEI CAROL I 1906 (40 mm; 16,13 g).
Avers: Regele Carol în uniformã şi semnãtura gravorului, A. Michaux.
Revers: Principele Carol I cãlare, în ţinutã de rãzboi, în amintirea Rãzboiului de Independenţã din 1877.
Piesa, dedicatã aniversãrii a 40 de ani de domnie a lui Carol I, a fost bãtutã la Bruxelles şi este rarã.

100 LEI CAROL I 1906 (35 mm; 32,26 g.).
Avers : Efigia maturã a Regelui Carol I, cu iniţialele gravorului sub gât (A.M).
Revers: Efigia de tinereţe a Regelui Carol I, cu numele gravorului (A.Michaux) scris sub gât.
Bãtutã la Bruxelles, cu ocazia aniversãrii a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I, aceastã monedã este foarte rarã.

50 LEI FERDINAND I 1922 (40 mm; 16,13 g.).
Avers : Bustul Regelui Ferdinand I, în ţinutã de ceremonie.
Revers: Bustul Reginei Maria, în ţinutã de ceremonie şi data încoronãrii celor doi ca suverani ai României Mari (1922, Alba Iulia).
Piesã comemorativã dedicatã încoronãrii de la Alba Iulia din 1922.
Bãtutã la Paris şi este foarte rarã.

100 LEI CAROL II 1939 (35 mm; 32,50 g.).
Avers: Efigia Regelui Carol II spre dreapta, cu legenda CAROL II REGELE ROMÂNILOR.
Revers: Arhanghel cu aripile desfãcute, ţinând scutul României.
Extrem de rarã.

100 LEI CAROL II 1940 (35 mm; 32,50 g.).
Avers: Capul Regelui Carol II.
Revers: Cununã de stejar de care sunt agãţate scuturile cu blazoanele celor şase provincii ale României Mari, într-un cerc in care se aflã monograma regalã.
Monedã jubiliarã aniversând zece ani de domnie ai Regelui Carol II (8 iunie 1930 – 8 iunie 1940). Este foarte rarã.

Emisiunea de timbre a fost realizatã pe baza materialelor documentare şi a imaginilor puse la dispoziţie prin bunãvoinţa Cabinetului Numismatic din cadrul Bibliotecii Academiei Române.
Data Aparitie:2006-02-22

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search