Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

IN MEMORIAM, Eroii Neamului

Eroii_Neamului_M„Nu vãrsaţi lacrimi pe mormântul eroilor,
Ci mai curând slãviţi-i prin cântece,
Aşa, ca faima lor sã rãmânã un ecou,
Prin legenda veacurilor!”

Regina Maria a României

În 1914 începea prima conflagraţie mondialã, un rãzboi care a marcat destinele unei generaţii. Aliatã a Antantei (din care fãceau parte Anglia, Franţa şi Rusia), începând cu anul 1916, România intrã în focul luptelor sub impulsul mobilizator dat de dorinţa manifestã de a-i reuni pe toţi românii în graniţele unui stat unitar independent.

Înscrise în confruntãri sângeroase cu armatele Puterilor Centrale, luptele şi jertfele militarilor români au fost încununate într-un final de victorii care au contribuit nemijlocit la înfãptuirea Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, când ultima provincie istoricã, Transilvania, s-a unit cu Regatul României.

Cele trei mãrci poştale ale emisiunii reamintesc prin subiectele ilustrate locuri ale unor crâncene bãtãlii, Mausoleul de la Mãrãşeşti, imaginea unei construcţii simbol a cinstirii eroismului ostaşilor români, Crucea Eroilor Neamului, mai cunoscutã sub numele de Crucea de pe Caraiman, cât şi însemnele ordinului militar Mihai Viteazul Clasa I acordat pentru fapte deosebite în luptã.

Prin bãtãliile de la Mãrãşti-Mãrãşeşti-Oituz din lunile iulie-august 1917, împotriva unui inamic superior, atât numeric cât şi din punct de vedere al dotãrii cu tehnicã militarã, armata românã a reuşit sã stãvileascã puternica ofensivã germanã dupã dramatice încleştãri. De toate acestea aminteşte impresionantul Mausoleu de la Mãrãşeşti, unde osemintele a peste 5.000 de ostaşi identificaţi şi neidentificaţi sunt aşezate în cripte individuale şi comune. În muzeul amenajat în interior sunt expuse trofee de luptã: steaguri, arme, tunuri, proiectile etc. Marele basorelief de pe exteriorul cupolei Mausoleului, operã a sculptorilor Cornel Medrea şi Ion Jalea, redã diferite episoade ale bãtãliilor. Zidurile Mausoleului au înscrise în litere de piatrã şi deviza din timpul luptelor: Pe aici nu se trece!

Crucea Eroilor Neamului, proiectatã şi realizatã prin grija Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria între anii 1926-1928, a fost dedicatã aşa cum stã scris pe placa comemorativã „întru slava şi memoria eroilor prahoveni cãzuţi în Primul Rãzboi Mondial, 1916-1918, pentru apãrarea patriei”.

În momentul finalizãrii lucrãrilor, Crucea Eroilor era cea mai înaltã structurã metalicã din Europa situatã la aproximativ 2.300 m altitudine, putând fi consideratã alãturi de Turnul Eiffel din Paris, Statuia Libertãţii din New York sau de Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro ca monument ingineresc şi simbolistic de certã valoare.

Soclul din beton armat, construit ulterior inaugurãrii din 14 septembrie 1928, adãpostea pe douã niveluri interioare un generator electric care punea în funcţiune 120 de becuri distribuite pe braţele verticale şi orizontale ale crucii. Becurile erau aprinse în nopţile celei de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti (Înãlţarea Domnului şi Ziua Eroilor) şi de 15 august (Sfânta Marie Mare).

Ordinul Mihai Viteazul Clasa I, cea mai importantã decoraţie militarã româneascã, a fost înfiinţat în anul 1916 la iniţiativa Regelui Ferdinand I. Însemnul ordinului era reprezentat de o cruce din metal auriu, emailatã albastru, având pe avers cifra regalã încoronatã a Regelui Ferdinand I. Ordinul a fost „conferit exclusiv, pentru fapte excepţionale de rãzboi, ofiţerilor, cari s-au distins în faţa inamicului”. Alãturi de Regele Ferdinand, ordinul a fost purtat de Constantin Prezan şi Alexandru Averescu.

Emisiunea de mãrci poştale In Memoriam, Eroii Neamului, omagiazã eroismul soldaţilor români al cãror nume a fost înscris în cartea eroilor neamului pentru înãlţãtoarea jertfã a propriilor vieţi, temelia puternicã a devenirii şi împlinirii idealurilor istorice ale poporului român, pentru apãrarea vetrei şi a credinţei strãmoşeşti, pentru libertate, demnitate şi unitate statalã.

Romfilatelia aduce mulţumiri Ministerului Apãrãrii Naţionale, Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I” pentru suportul documentar oferit la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

 

Data Aparitie:2014-07-25

Eroii_Neamului_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search