Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

În anul Centenarului Marii Uniri, marca poștală românească a fost apreciată la Sfântul Scaun

Cu ocazia vizitei „ad limina Apostolorum” a episcopilor catolici din România la Vatican, Romfilatelia a prezentat emisiunea de mărci poștale Vladimir Ghika, cinci ani de la beatificare, în cadrul mai multor evenimente la care au participat reprezentanți ai clerului romano-catolic și greco-catolic, membri ai Corpului Diplomatic, precum și exponenți ai comunității românești din Italia.

În data de 9 noiembrie 2018, sub patronajul Excelenței Sale Liviu-Petru Zăpîrțan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta, a avut loc la Colegiul Pontifical Pio Romeno prezentarea emisiunii filatelice dedicată Fericitului Vladimir Ghika, în prezența unei audiențe distinse.

Au participat ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București și președinte al Conferinței Episcopilor Români; ÎPS György Jakubinyi, Arhiepiscop de Alba Iulia; PS Petru Gherghel, Episcop de Iași; PS József-Csaba Pál, Episcop de Timișoara; PS Jenő Schönberger, Episcop de Satu Mare; PS László Böcskei, Episcop de Oradea; PS József Tamás, Episcop Auxiliar de Alba Iulia; PS Aurel Percă, Episcop Auxiliar de Iași; PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București; PS Anton Coșa, Episcop de Chișinău; PS Virgil Berca, Episcop de Oradea Mare, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla; PS Mihai Frățilă, Episcop de București; PS Vasile Bizău, Episcop de Maramureș și PS Claudiu Pop, Episcopul Curiei arhiepiscopiei de la Blaj, care l-a reprezentat pe PF Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

În deschiderea evenimentului, pr. Gabriel Buboi, rectorul Colegiului Pontifical Pio Romeno, a mulțumit Romfilatelia pentru inițiativa de a emite o emisiune filatelică dedicată lui Vladimir Ghika, o personalitate complexă a culturii și spiritualității românești.

ES Liviu-Petru Zăpîrțan a evocat viața și activitatea Monseniorului Ghika, amintind totodată că inițiativa emiterii unui timbru tematic aparține ÎPS Ioan Robu și doamnei Cristina Popescu, director general Romfilatelia.

Monseniorul Ioan Robu a evocat în mesajul Eminenței Sale desenele realizate de Vladimir Ghika, care militau pentru Unirea tuturor românilor, acestea fiind ilustrate pe colița emisiunii de mărci poștale. În anul Centenarului Marii Uniri, a mai spus ÎPS Ioan Robu, emisiunea de mărci poștale dedicată lui Vladimir Ghika este concepută în lumina iubirii pentru Dumnezeu, pentru aproape și pentru patrie. Excelența Sa și-a exprimat speranța că, pe viitor, și alte evenimente sau personalități vor fi celebrate prin marca poștală.

Doamna Cristina Popescu, director general Romfilatelia, a mulțumit episcopilor catolici pentru onoarea de a prezenta emisiunea de mărci poștale Vladimir Ghika, 5 ani de la beatificare la Vatican, menționând totodată că filatelia românească l-a omagiat pe Monseniorul Ghika și în 2013, când a fost realizată o carte poștală. Există o colaborare strânsă între Romfilatelia și Biserica Catolică, materializată prin mai multe proiecte comune. Filatelia românească a emis un timbru dedicat Papei în anul 1999, când a intrat în circulație emisiunea de mărci poștale Vizita sanctității sale Papa Ioan Paul al II-lea în România, Sfântul Părinte fiind înfățișat alături de Patriarhul Teoctist. În 2005, când Papa Ioan Paul al II-lea a trecut la cele veșnice, România a fost prima țară ortodoxă care a introdus în circulație o emisiune de mărci poștale comemorativă, chiar înaintea Vaticanului.

Doamna Cristina Popescu a mărturisit că echipa Romfilatelia a reprodus pe marca poștală, cu emoție, desenele cu tematică unionistă realizate de Vladimir Ghika, care conțin elemente heraldice ale regiunilor istorice unite cu Regatul României, în anul 1918.

Pentru a marca importanța vizitei „ad limina Apostolorum” a episcopilor catolici din România la Vatican, Romfilatelia a creat o ștampilă ocazională dedicată împlinirii a cinci ani de a cinci ani de la beatificarea Fericitului Vladimir Ghika, pe care este inserată locația întâlniri comemorative, respectiv Colegiul Pontifical Pio Romeno.

Directorul general al Romfilatelia a mulțumit Comisiei Filatelice Naționale, ÎPS Ioan Robu, ES Miguel Maury Buendía, nunțiu apostolic în România, ES Liviu-Petru Zăpîrțan, dnei. Adina Lovin, prim-colaborator al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun și pr. Gabriel Buboi pentru sprijinul acordat în realizarea emisiunii de mărci poștale Vladimir Ghika, 5 ani de la beatificare și prezentarea acesteia în cadru ceremonial, la Colegiul Pontifical Pio Romeno.

La finalul evenimentului, înalții oaspeți au fost invitați să semneze panoul filatelic dedicat Monseniorului Vladimir Ghika.

A doua zi, în data de 10 noiembrie 2018, la Centrul Român Cultural și Spiritual Bizantin Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan al Parohiei Unite cu Roma, Greco-Catolică a avut loc o manifestare cu participarea comunității greco-catolice, la care a fost prezentată emisiunea de mărci poștale Vladimir Ghika, 5 ani de la beatificare. Au luat cuvântul ÎPS Ioan Robu, ES Liviu-Petru Zăpîrțan, precum și alți distinși participanți la eveniment.

În cuvântul său, pr. Serafim Vescan Iulian, părintele paroh al Parohiei Unite cu Roma, Greco-Catolică a evocat personalitatea Fericitului Vladimir Ghika și a mulțumit Romfilatelia pentru emisiunea de mărci poștale omagială.

În continuare au fost lansate mai multe cărți tematice, printre care Papa Francisc. Despre lume și despre Europa. O perspectivă filosofică, scrisă de ES Liviu-Petru Zăpîrțan; Conciliul de la Ferrara – Fireze, scrisă de pr. Vasile-Alexandru Barbolovici și Episcopul Anton Durcovici, martor al lui Cristos, scrisă de pr. Isidor Iacovici.

PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla a ținut un discurs emoționant cu ocazia prezentării cărții Credința noastră este viața noastră, scrisă de Cardinalul Iuliu Hossu, în 1961, în care acesta a evocat anii de detenție de la Sighet.

Întâlnirea românilor greco-catolici a fost animată cu momente artistice de muzică și poezie.

Cu acest prilej a fost prezentat și un panou filatelic dedicat emisiunii de mărci poștale Vladimir Ghika, 5 ani de la beatificare, care a fost semnat de personalitățile prezente la eveniment.

Duminică, 11 noiembrie 2018, în prezența episcopilor români și a unei distinse audiențe, a avut loc un Te Deum pentru România, la Biserica San Vitale din Roma.

Pr. Isidor Iacovici a salutat prezența ÎPS Ioan Robu, a episcopilor români, reprezentanților Corpului Diplomatic, precum și a directorului general al Romfilatelia. Cu acest prilej a fost citit mesajul Excelenței Sale Klaus Werner Iohannis, președintele României, care a felicitat Conferința Episcopilor Români și participanții la eveniment pentru inițiativa de a se întâlni la Roma pentru a celebra, prin rugăciune și dialog, Centenarul Marii Uniri.

La eveniment au participat, din partea Corpului Diplomatic acreditat la Roma și Vatican, ES Gheorghe Bolovan, Ambasadorul României la Roma, ES Oren David, Ambasadorul Statului Israel pe lângă Sfântul Scaun. În anul 2009, în colaborare cu ES Oren David, Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea comună România-Israel – Primul Teatru Idiș din lume, proiect filatelic realizat în perioada mandatului Excelenței Sale la București.

Romfilatelia mulțumește organizatorilor și înalților prelați ai Bisericii Catolice pentru invitația de a participa la aceste evenimente, în speranța unei bune colaborări și în continuare.

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search