Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

IAȘI – 600 de ani de atestare documentarã

iasi600_MÎntre anii 1400 şi 1432 pe tronul Moldovei s-a aflat Alexandru cel Bun, care a reuşit, în aceastã lungã perioadã de domnie, sã organizeze politic, administrativ şi ecleziastic aceastã ţarã româneascã. Tot în timpul domniei lui, Mitropolia Moldovei a fost recunoscutã de Patriarhia Constantinopolului.
Încurajând comerţul, a oferit negustorilor polonezi privilegii menţionate într-un document, în 1408, în care este atestat şi oraşul Iaşi.
În 1564, Alexandru Lãpuşneanu mutã capitala Moldovei de la Suceava la Iaşi.
La Iaşi a fost ales, în 1859, primul domnitor pãmântean al Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei. Între 1859 şi 1862 atât oraşul Iaşi cât şi oraşul Bucureşti au fost capitalele de facto ale Principatelor. În 1862, când Unirea a fost recunoscutã unanim pe plan extern şi numele ţãrii a devenit România, capitala a fost stabilitã la Bucureşti.
Cu ocazia împlinirii a 600 de ani de existenţã atestatã documentar a oraşului Iaşi, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale dedicate acestui eveniment intitulatã „Iaşi – 600 de ani de atestare documentarã.“
Pe timbrele şi coliţa emisiunii sunt ilustrate clãdiri reprezentative ale oraşului Iaşi.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 1,00 lei este ilustratã Biserica Sfinţii Trei Ierarhi.
Ctitorie a Domnului Moldovei Vasile Lupu, biserica a fost construitã între anii 1637 şi 1639. Ca urmare a achitãrii, de cãtre Vasile Lupu, a datoriilor Sfântului Mormânt şi a mânãstirilor de pe Muntele Athos, precum şi datoritã multor acte de
caritate, Patriarhia şi Sinodul de la Constantinopol, în semn de recunoştinţã, au trimis la Iaşi moaştele Sfintei Parascheva. Acestea au sosit la doi ani de la terminarea construcţiei bisericii, în 1641.
Prin fastul sãu, Biserica Sfinţii Trei Ierarhi reflectã aspiraţia spre strãlucitoarea lume a Bizanţului, remarcându-se prin bogãţia structurilor şi formelor tradiţionale alãturate materialelor preţioase şi decoraţiunilor impresionante.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 1,60 Lei este ilustratã Catedrala Mitropolitanã.
Clãdire monumentalã, construitã pe plan dreptunghiular, având în colţuri patru turle, Catedrala Mitropolitanã a fost edificatã între 1833 şi 1839. Ideea înãlţãrii unei biserici monumentale aparţine mitropolitului Veniamin Costachi. Datoritã prãbuşirii bolţii centrale, clãdirea a rãmas în ruinã pânã în 1880. Refãcutã dupã proiectul arhitectului Alexandru Orãscu şi pictatã de Gheorghe Tãtãrescu, Catedrala va fi inauguratã, în 1887, în prezenţa Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta.
Stilul arhitectonic este inspirat din formele târzii ale Renaşterii italiene, iar elementele decorative, atât cele interioare cât şi cele exterioare sunt dominate de stilul baroc.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,10 Lei este ilustratã clãdirea Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri“.
Socotit a fi cel mai vechi şi cel mai frumos lãcaş de acest gen din ţarã, Teatrul Naţional din Iaşi a fost construit între anii 1894 şi 1896.
Clãdirea, ridicatã dupã planurile unor arhitecţi vienezi, este o minunatã bijuterie arhitectonicã ce adãposteşte monumente de artã cum ar fi: Cortina pictatã, ce prezintã o alegorie a vieţii şi alegoria Unirii Principatelor Române, Cortina de fier cu motive ornamentale dispuse simetric, plafonul pictat în culori pastelate ce prezintã alegorii paradisiace şi Candelabrul de cristal de Veneţia.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 3,10 lei este ilustratã clãdirea Muzeului Unirii.
Construit în 1806, în stil empire, palatul i-a gãzduit pe Ștefan Catargiu, hatmanul Constantinicã Paladi, spãtarul Mihalache Cantacuzino-Paşcanu şi, între anii 1859 şi 1865, pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
Muzeul adãposteşte atât obiecte personale ale domnitorului cât şi nenumãrate documente legate de limba şi tradiţiile românilor.
Pe timbrul coliţei emisiunii, cu valoarea nominalã de 7,60 Lei este ilustratã clãdirea Palatului Culturii.
Efigie a oraşului Iaşi, Palatul Culturii a fost construit în stil neogotic, între anii 1906 şi 1925, dupã planurile concepute de arhitectul Ion D. Berindei şi a fost inaugurat în 1926 de regele Ferdinand I. În palat gãsim Sala goticã, Sala Voievozilor, Sala Henri Coandã, Orologiul cu carillon.
Palatul Culturii din Iaşi adãposteşte mai multe instituţii importante de culturã, reprezentative nu numai pentru zona Moldovei dar şi pentru România.

Mulţumim Primãriei oraşului Iaşi pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.

Data Aparitie:2008-06-26

iasi600_box_rom

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search