Abonează-te PLIANT ABONAMENT BINE AȚI VENIT ÎN ROMÂNIA! WELCOME TO ROMANIA! Comandă Detalii emisiune ROMÂNIA, UN TEZAUR EUROPEAN ROMANIA, A EUROPEAN TREASURE Detalii emisiune Comandă ROMÂNI GENIALI BRILLIANT ROMANIANS Detalii emisiune Comandă ROMÂNI CELEBRI FAMOUS ROMANIANS Detalii emisiune Comandă ATENEUL ROMÂN – 125 DE ANI DE LA INAUGURARE ROMANIAN ATHENAEUM – 125 YEARS SINCE THE INAUGURATION Comandă Detalii emisiune Comandă TIMIȘOARA – 800 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARÃ TIMISOARA – 800 YEARS OF DOCUMENTARY TESTIMONY Detalii emisiune Comandă IAŞI, ORAŞ AL MARII UNIRI IASI, CITY OF THE GREAT UNION Detalii emisiune Comandă PĂSĂRI DIN DELTA DUNĂRII BIRDS FROM THE DANUBE DELTA Detalii emisiune Comandă Slide Slide

Gimnastica 2006

colitagimnasticaPentru a readuce în atenția iubitorilor de sport rezultatele excepţionale ale gimnasticii româneşti din ultimele decenii, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea filatelicã Gimnastica 2006, supratipar al coliþei dantelate Expoziþia filatelicã internaþionalã „Olymphilex ’96” Atlanta; Centenarul mãrcii poºtale olimpice.
Gimnastica este unul dintre puþinele sporturi care, în decursul vremii, au adus României sute de medalii de aur, argint ºi bronz, precum ºi zeci de titluri europene ºi mondiale, atât la individual cât ºi pe echipe.
Se poate spune, pe drept cuvânt, despre echipa femininã de gimnasticã a României, cã este cea mai medaliatã echipã din toatã istoria sportului românesc.
La succesele echipei feminine, în ultimele douã decenii, echipa masculinã de gimnasticã, a adãugat multe prilejuri de bucurie iubitorilor acestui sport, câºtigând medalii de aur, argint ºi bronz ºi aducând titluri mondiale, europene sau olimpice la diferite aparate.
Istoria mondialã a gimnasticii feminine va înscrie în paginile ei un mare numãr de gimnaste ale României, ale cãror performanþe au fãcut ca steagul ºi imnul naþional sã fie cunoscute în întreaga lume.
Incontestabil, cel mai cunoscut nume este al Nadiei Comãneci, sportiva secolului XX, veºnica reginã a gimnasticii. Prin acel prim „10” din istoria gimnasticii de la Olimpiada de la Montreal, denumitã ºi „Olimpiada Nadiei Comãneci”, Nadia a adus acestui sport, arta perfecþiunii.
Nu pot fi uitate însã ºi celelalte gimnaste din România care au adus atâta glorie þãrii noastre. Elena Leuºtean, Sonia Iovan, Ecaterina Szabo, Aurelia Dobre, Teodora Ungureanu, Emilia Eberle, Daniela Silivaº, Lavinia Miloºovici, Gina Gogean, Simona Amânar, Maria Olaru, Andreea Rãducan, Cãtãlina Ponor, Monica Roºu ºi multe altele au contribuit la câºtigarea titlurilor olimpice, mondiale ºi continentale de cãtre echipa României.
La realizãrile de excepþie ale gimnastelor, echipa masculinã de gimnasticã a þãrii a adus nenumãrate titluri europene, mondiale ºi olimpice. Nume ca Dan Grecu, Marius Gherman, Marius Urzicã, Ion Suciu, Marian Drãgulescu, Dan Potra, Rãzvan ªelariu, sunt doar câteva din panoplia de aur a gimnasticii noastre masculine.
Supremaþia româneascã din gimnastica mondialã nu ar fi putut exista dacã sportivii noºtri nu ar fi avut parte de antrenori „de aur” ca Marta ºi Bella Karoly sau, deja legendarii, Mariana Bitang ºi Octavian Bellu.
Venit ca un gest modest de recunoaºtere a meritelor gimnasticii româneºti, supratiparul cu folio aur, realizat pe timbrul coliþei, reproduce imaginile sugestive a douã probe de concurs tradiþionale, sãrituri ºi paralele, la care se adaugã valoarea nominalã de 5,60 Lei, iar pe manºeta coliþei titlul emisiunii ºi anul.

1 plic „prima zi“ a emisiunii 450 buc. echipate cu coliþa emisiunii având aplicat supratipar folio aur, numerotate si obliterate cu ºtampila „prima zi“ a emisiunii
Machetatorul coliþei originale: Decebal COJOC
Numãr de listã coliþã dantelatã supratipãritã: 1738

Data de aparitie: 2006-09-16

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

fourteen + 13 =