Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Filatelia românească alături de Statul Israel, la aniversare

București, 17 mai 2023

Pentru a onora cea de-a 75-a aniversare a Statului Israel, Romfilatelia,  în colaborare cu Ambasada Statului Israel  la București,  a emis un produs filatelic special în imaginile căruia  sunt reproduse simboluri ale celor două state, România și Israel, reprezentanța Patriarhiei Române la Sfintele Locuri din Ierusalim și respectiv, arhitectura exterioară a Templului Coral din București.

Cu această ocazie, au fost expuse în foaierul Operei Române din București, panouri  filatelice  dedicate unor tematici comune menite să ilustreze relațiile de colaborare și prietenie dintre cele două state.

Evenimentul a fost marcat în mod deosebit de prezența E.S. Amir Ohana, Președintele Knessetului,  Marcel Ciolacu, Președintele Camerei Deputaților, Reuven Azar, Ambasadorul Statului Israel, Silviu Vexler, Președintele  Federației Comunităților Evreiești din România, Eminența Sa Rafael Shaffer, Rabinul Cancelariei Rabinice din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, de membri ai Parlamentului și Guvernului României, ai mediului cultural, prieteni ai poporului evreu.

Cu acest prilej, Romfilatelia a evidențiat că  prin marcă poștală, adevarat simbol și mesager al prieteniei și colaborării dintre cele două popoare, România și Israel continuă tradiția celor 75 de ani de relații diplomatice neîntrerupte.

Adresăm un gând bun de pace și prosperitate poporului Statului Israel!

#AmbasadaIsraeluluilaBucurești

#FederațiaComunitățilorEvreieștidinRomânia

#Parlamentul României

#GuvernulRomâniei

#SRR

#Agerpres

#BisericaOrtodoxăRomână

 

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search