Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Fericiți preoți martiri greco-catolici omagiați de filatelia românească

Academia Română, Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” de București în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române din București și Romfilatelia au organizat miercuri, 27 septembrie 2023,  în Aula Academiei Române din București, simpozionul „Credința noastră, viața noastră. In Memoriam Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici”.

Au fost evocate mărturia de credință și tăria de caracter ale episcopilor Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu. Figuri luminoase ale Bisericii Române Unite cu Roma, cei șapte episcopi care l-au mărturisit cu prețul vieții pe Hristos în timpul totalitarismului comunist au fost beatificați în 2 iunie 2019, pe Câmpia Libertății de la Blaj, de către Papa Francisc.

Au luat cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial, Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte, Monseniorul Aurel Percă, Arhiepiscop și Mitropolit de București, Silvian Horn, din partea domnului Silviu Vexler, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România și prof. univ. dr. Ioan Cristescu, Directorul Muzeului Național al Literaturii Române din București.

Evocările fericiților episcopi greco-catolici martiri au fost prezentate de PS Mihai Frățilă, Episcop greco-catolic de București, prof. univ. Ovidiu Ghitta, Decanul Facultății de Istorie, Universitatea Babeș-Bolyai, dr. Cristian Vasile, Cercetător Științific, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” și prof. univ. Ioan Stanomir, Universitatea din București.

La finalul evocărilor, doamna Cristina Popescu, Director General Romfilatelia a făcut o scurtă retrospectivă a colaborării cu Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” de București și a proiectului filatelic dedicat beatificării, în anul 2019, la Blaj, de către Papa Francisc, a celor șapte preoți martiri greco-catolici comemorați astăzi și a prezentat panou filatelic special dedicat acestora, apoi i-a invitat pe oficialii prezenți să semneze panoul, o invitație la menținerea veșnic vie a memoriei martirilor care și-au jertfit viața pentru semeni și pentru care, credința lor a fost viața lor, dar și viața noastră.

Motto-ul simpozionului este un citat din predica Sanctității Sale Papa Francisc la Liturghia de beatificare a celor Șapte Episcopi Români Martiri greco-catolici de la Blaj, de pe Câmpia Libertății, din 2 iunie 2019: „În fața persecuției neîndurătoare din partea regimului, ei au dat dovadă de o credință și de o iubire exemplare pentru poporul lor. Cu mare curaj și cu tărie interioară, au preferat să sufere o dură detenție și orice fel de tortură, decât să-și renege apartenența la iubita lor Biserică. Acești păstori, martiri ai credinței, au recâștigat și au lăsat poporului român o prețioasă moștenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate și milostivire.”

Evenimentul s-a desfășurat în contextul Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER), găzduită de Eparhia Greco-Catolică de București.

#AcademiaRomână # EpiscopiaGreco-Catolică„SfântulVasilecelMare”deBucurești

#MuzeulNaționalalLiteraturiiRomâne #AdministrațiaPrezidențială #SecretariatuldeStatpentruCulte #ArhiepiscopiaRomanoCatolicădeBucurești #BOR #FederațiaComunitățilorEvreieștidinRomânia # UniversitateaBabeș-Bolyai

#InstitutuldeIstorie„NicolaeIorga #spiritualitate #libertate #iertare

#UniversitateadinBucurești #BCU #FacultateadeȘtiințePolitice

#Credințanoastră,viațanoastră #fericițipreoțimartirigreco-catolici

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search