Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

FAUNĂ PROTEJATĂ DIN ROMÂNIA

Romfilatelia introduce în circulaţie, joi, 25 aprilie 2019, emisiunea de mărci poștale „Faună protejată din România“. Încălzirea globală, intervenţia omului asupra naturii, inclusiv prin distrugerea habitatelor  animalelor sălbatice, vânătoarea excesivă, au făcut ca de-a lungul ultimului secol să dispară zeci de specii de animale.

România are pe cuprinsul teritoriului ei trei tipuri de zone geografice: zona de câmpie, de deal și de munte. Datorită poziţiei sale la jumătatea distanţei dintre Polul Nord și Ecuator, România este o ţară cu o diversitate biologică ridicată, exprimată la nivel de ecosisteme specifice, oferind condiţiile optime conservării acestora. Astfel, pe teritoriul ţării noastre se diferenţiază  o varietate de ecosisteme terestre, acvatice, specifice zonelor de coastă și ale litoralului Mării Negre, zonelor de stepă, silvostepă, deal, munte, lacurilor, cursurilor de apă și luncilor acestora, zonelor secetoase sau a celor umede, inclusiv celor specifice Deltei Dunării.

Tematica Faună se află în topul preferinţelor colecţionarilor de mărci poștale, iar această nouă emisiune va completa colecţiile lor cu imaginile a opt specii de animale protejate:

Cocoșul de mesteacăn (Lyrurus tetrix), ilustrat pe marca poștală  cu valoarea nominală de 1,60 lei este o specie caracteristică zonelor de la limita superioară a pădurilor montane.

Râsul (Lynx lynx), reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 1,90 lei, este felina emblematică a Carpaților și un carnivor extrem de discret, care trăiește izolat și evită contactul cu zonele locuite.

Este al treilea mare prădător al Europei, după urs și lup.

Ursul brun (Ursus arctos) ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 2,90 lei este un animal deosebit de puternic, aparținând familiei Urside. Este cel mai mare carnivor din țara noastră și aproape stăpân autoritar al pădurilor de munte, putând fi întâlnit de-a lungul lanțului carpatic, alimentația sa omnivoră incluzând și fructele de pădure.

Cerbul carpatin (Cervus elaphus), reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 5 lei, este un mamifer erbivor de culoare brun – roșcată cu un accentuat dimorfism sexual. Cerbii sunt mai mari decât ciutele și prezintă spre deosebire de acestea coarne caduce.

Cocoșul de munte (Tetrao urogallus), ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei este o specie sedentară, poligamă, a cărei arie de răspândire este în cea ocupată de pădurile de molid. Masculul este ușor de recunoscut prin dimensiunile mari și coada voluminoasă neagră. Aripile rigide par scurte raportate la gâtul lung și gros și coada lungă.

Capra neagră (Rupicapra rupicapra), reprezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 12 lei este un cățărător agil, capabilă să sară 2 m în înălţime, 6 m în lungime și să alerge cu 50 km/h – pernițele copitelor flexibile oferind o aderență sigură pe terenul accidentat și alunecos. Preferă zonele muntoase, de obicei deasupra limitei superioare.

Zimbrul (Bison bonasus) ilustrat pe colița dantelată, al cărui timbru are valoarea nominală de 28,50 lei, cunoscut și sub numele de bizon european, este cel mai greu animal terestru actual din Europa. Un exemplar măsoară aproximativ 2.8 – 3 m lungime și 1.8 – 2.2 m înălţime și cântărește între 300 și 920 kg.

Pe setul de două plicuri prima zi este ilustrată Dunăriţa sau Zvârluga de Dunăre, care este un pește dulcicol reofil bentonic din familia cobitidelor răspândit în cursul de mijloc și inferior al Dunării de la Bratislava până la vărsare și cursul inferior al afluenților ei: Tisa, Sava, Mureș, Bega, Cerna, Argeș, Jiu, Nera, Olt, Siret, Prut. Este o specie de dimensiuni mici cu lungimea la maturitate de cel mult 10 cm.

Romfilatelia mulțumește Ministerului Mediului și Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale și fotografului Silviu Matei.

Emisiunea de mărci poștale „Fauna protejată din România” va fi disponibilă începând de joi, 25 aprilie 2019, în magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/. Aceasta este completată de 1 set de două plicuri prima zi, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 32 timbre, minicoala de 5 timbre plus 1 vinietă, bloc de 6 timbre și o coliţă dantelată. 

Albumul filatelic este realizat în tiraj limitat de 227 exemplare și este echipat cu blocul emisiunii (conținând șase timbre perforate cu manșetă ilustrată), precum și setul de două plicuri „prima zi”, având ștampila „prima zi” aplicată în clar cu folio. Fiecare element este numerotat de la 001 la 227.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați Biroul Relații Publice:

Tel: 021 / 337 24 42

pr@romfilatelia.ro

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search