Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Europa 2011 – PÃDURI

europa_2011_paduri_M Ca în fiecare an, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale EUROPA, tematica stabilitã anul acesta de PostEurop fiind Pãduri.
Subiectul emisiunii se înscrie benefic în lista tematicii evenimentelor desfãşurate în cadrul manifestãrilor dedicate Anului Internaţional al Pãdurilor 2011, declarat de Adunarea Generalã a ONU.
Pãdurile, ecosistem care armonizeazã un mediu vegetal complet, întâlnit ca o mare diversitate de specii de arbori şi plante, cu vieţuirea a numeroase specii aparţinând a ceea ce denumim generic „faunã“, reprezintã în acelaşi timp un factor de prim rang în ceea ce priveşte clima.
Adevãrat „plãmân“ al Terrei, pãdurile asigurã circuitul carbonului în naturã, reţinând, în cadrul procesului de fotosintezã, bioxidul de carbon şi eliberând unul din elementele vitale, oxigenul.
Fenomenul încãlzirii globale, urmare a modificãrii nivelului radiaţiei solare, datoratã în principal poluãrii masive cu bioxid de carbon – care produce „efectul de serã“- este periculos amplificat de modificarea covorului vegetal şi de defrişarea necontrolatã.
Știinţific, previziunile pentru o creştere cu 2°C a temperaturii medii indicã, alãturi de fenomene meteorologice grave, o creştere a nivelului mãrilor şi oceanelor cu 18 pânã la circa 60 cm.
Modificãrile climatice ar putea afecta în mod deosebit resursele de apã, agricultura, ecosistemele terestre şi acvatice, zonele costiere, la care trebuie sã mai adãugãm influenţele negative asupra vieţii şi sãnãtãţii oamenilor.
În consecinţã, oprirea defrişãrilor pe plan mondial, pânã în anul 2020, s-ar înscrie ca una dintre cele mai eficiente mãsuri pentru limitarea şi diminuarea „efectului de serã“.
România, în prezent o ţarã relativ sãracã în pãduri, are un procent de împãdurire de aproximativ 27%, dupã ce în urmã cu douã secole avea în jur de 60%. Pentru comparaţie, trebuie sã amintim cã procentul de împãdurire este pentru Slovenia de 63%, Austria 47%, Bosnia 43%, Slovacia 41%, iar media Uniunii Europene este de 42%.
Încercând sã punã capãt despãduririlor necontrolate, Ministerul Mediului şi Pãdurilor din România, alãturi de Romsilva, desfãşoarã Programul Naţional „Luna Plantãrilor de Arbori“, program menit sã revigoreze şi sã regenereze pãdurile româneşti.
În cadrul aceluiaşi Program, se urmãreşte şi împãdurirea a mii de hectare din zonele de câmpie, unde pe multe terenuri nu mai au loc lucrãri agricole sau în zonele în care se produc frecvent alunecãri de teren.

Aducem mulţumiri Ministerului Mediului şi Pãdurilor precum şi Regiei Naţionale a Pãdurilor – Romsilva pentru consultanţa documentarã şi imaginile oferite pentru realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale.
Data Aparitie:2011-04-27

europa_2011_paduri_box

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search