Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Europa 2009 – ASTRONOMIE

Astro_EU_09_MAdunarea Generalã a Uniunii Astronomice Internaţionale (UAI) din 23 iulie 2003 de la Sydney (Australia) a aprobat, în unanimitate, o rezoluţie în favoarea proclamãrii anului 2009 ca An Internaţional al Astronomiei. La 20 decembrie 2007, Anul Internaţional al Astronomiei 2009 a fost proclamat de cãtre cea de-a 62-a Adunare Generalã a Naţiunilor Unite. ONU a desemnat Organizaţia Educaţionalã Știinţificã şi Culturalã a Naţiunilor Unite (UNESCO), ca agenţie conducãtoare a acestui important eveniment. În acelaşi context, POSTEUROP a stabilit ca tema EUROPA 2009 sã fie Astronomia.
Cu aceastã ocazie, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale ASTRONOMIE. Sub genericul EUROPA, subiectul este abordat de fiecare ţarã membrã a acestui organism, ţinând cont de specificul naţional.
Anul Internaţional al Astronomiei 2009 (IYA 2009/AIA 2009) aniverseazã împlinirea a patru secole de când Galileo Galilei a construit şi folosit pentru prima oarã, în scop astronomic, telescopul. Acesta a fost momentul care a constituit începutul marilor descoperiri astronomice ce au susţinut, timp de 400 de ani, o revoluţie ştiinţificã care a dus la schimbarea viziunii oamenilor asupra lumii. Astãzi, 24 de ore din 24, telescoapele de la sol, dar şi din spaţiu, cerceteazã amãnunţit Universul pe toate lungimile de undã ale luminii. Referitor la importanţa anului 2009 pentru astronomie, Catherine Cesarsky, preşedintele Uniunii Astronomice Internaţionale (UAI), a declarat: „Anul Internaţional al Astronomiei 2009 dã tuturor naţiunilor şansa de a lua parte la aceastã palpitantã revoluţie ştiinţificã şi tehnologicã.”
În acest context, Anul Internaţional al Astronomiei 2009 va pune în evidenţã cooperarea globalã în scopuri paşnice, evidenţiind încã odatã faptul cã de multã vreme astronomii lucreazã împreunã fãrã a ţine seama de barierele geografice, de deosebirile de sex, vârstã, culturã şi rasã, în deplinã conformitate cu principiile Cartei ONU.
În climatul geopolitic actual astronomia poate fi socotitã un exemplu clasic al modului în care ştiinţa poate contribui decisiv la dezvoltarea cooperãrii internaţionale. Anul Internaţional al Astronomiei va prilejui desfãşurarea pe parcursul anului 2009 a numeroase manifestãri la nivel internaţional şi naţional, precum colocvii, conferinţe, ateliere de predare şi instruire, experimente ştiinţifice şi expoziţii.
Punctul culminant al acestui an l-a constituit lansarea, în luna aprilie, a doi sateliţi europeni pentru cercetãri ştiinţifice: telescopul spaţial Herschel şi observatorul spaţial Planck, a cãrui lansare fusese prevãzutã, iniţial, pentru 2008. Aceştia vor observa, printre altele, formarea stelelor şi a galaxiilor (Herschel), dar şi a câmpurilor de radiaţii cosmice „fosile” (Planck).
Festivitatea de deschidere a Anului Internaţional al Astronomiei (AIA) în România, s-a desfãşurat la Sibiu, în perioada 6 – 7 februarie. Manifestãrile au fost organizate de Comitetul Naţional al AIA, din care fac parte reprezentanţi ai Comisiei Naţionale pentru România a UNESCO, ai Institutului Astronomic al Academiei Române, ai Observatorului Astronomic, ai Astroclubului Bucureşti şi ai altor instituţii sau asociaţii de profil şi coordonate de UNESCO în numele Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Marca poştalã cu valoarea nominalã de 2,40 Lei reproduce într-un cadru compoziţional portretul lui Galileo Galilei, alãturi de telescopul inventat de el şi de imaginea Turnului din Pisa a cãrui construcţie este strâns legatã de experienţele prin care marele savant a fundamentat existenţa mişcãrii de rotaţie a Pãmântului.
Marca poştalã cu valoarea nominalã de 9,10 Lei reproduce o parte din harta constelaţiilor cerului boreal, alãturi de imagini sugestive care redau atât mişcarea planetelor cât şi Universul, care încã mai ascunde multe secrete pe care omenirea s-a strãduit şi se strãduieşte sã le descopere.

Produse speciale:

Timbru gravat – realizat într-un tiraj limitat de 350 exemplare de renumitul artist gravor Octavian Ion Penda, reproduce elementele timbrului cap de serie al emisiunii
având valoarea nominalã de 2,40 lei. Alãturi de gravura de autor sunt etalate în original cele douã timbre ale emisiunii. Aceste produse exclusive sunt numerotate cu roşude la 001-350, au imprimatã sigla Romfilatelia în timbru sec şi sunt semnate de autor.

Data Aparitie:2009-05-06

Astro_EU_09_box_rom

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search