Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Emisiune comunã ROMÂNIA – KUWAIT – 45 de ani de relații diplomatice România – Kuwait

rom_kuw_M Cu ocazia împlinirii, în acest an, a 45 de ani de relaţii diplomatice între România şi Kuwait, Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea comunã de mãrci poştale „45 de ani de relaţii diplomatice
România-Kuwait“.

România a stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadã cu Statul Kuwait la 10 iunie 1963, emiratul fiind prima ţarã din regiunea Golfului Arab care a iniţiat relaţii diplomatice cu ţara noastrã şi cu alte state din Europa de Est. De asemenea, emirul Kuwaitului a fost primul şef de stat din regiunea Golfului Arab care a vizitat România, în 1981.
Dupã 1990, preşedinţii României au efectuat vizite oficiale în Kuwait (1992, 1999) fapt ce a facilitat consolidarea relaţiilor politico – diplomatice bilaterale, dialog continuat şi prin vizitele înalţilor demnitari kuwaitieni în ţara noastrã, cea mai recentã fiind vizita oficialã a prim-ministrului kuwaitian în România, în anul 2006, prilej cu care a fost deschisã oficial Ambasada Statului Kuwait la Bucureşti.
Ca ţarã prietenã, România s-a implicat în eliberarea Kuwaitului, participând ulterior la procesul de reconstrucţie, când mai multe formaţiuni specializate au contribuit direct la operaţiunile de stingere a puţurilor de petrol incendiate în timpul ostilitãţilor.
Relaţiile politico – diplomatice dintre cele douã state au urmãrit valorificarea la un nivel maxim a oportunitãţilor oferite de calitatea bunã a dialogului politic bilateral, vizând îmbogãţirea cadrului juridic bilateral în domenii de interes comun, precum şi concretizarea unor decizii importante pe linie economicã.
În planul relaţiilor economice bilaterale, România şi Statul Kuwait susţin într-un efort comun cooperarea între partenerii de afaceri din cele douã ţãri, în ultimii ani evoluţia schimburilor comerciale marcând o dinamicã ascendentã, dovadã a progresului economic din ambele ţãri, valorificat în beneficiul comun al celor douã popoare.
Pe imaginea coliţei emisiunii este prezentatã o acţiune pentru stingerea incendiilor de sondã la care au participat specialişti români folosind instalaţii speciale.
Cele douã timbre ale emisiunii poartã imagini ce ilustreazã meşteşuguri tradiţionale cum sunt ţesutul la români şi confecţionarea machetelor de nave cu pânze, în Kuwait.
Talentul strãmoşilor românilor în realizarea ţesãturilor cu mijloace tradiţionale este bine prezentat de Herodot care aseamãnã ţesãturile dacilor cu cele existente în Cetatea Romei.
La rândul lor, kuwaitienii de azi, îndrãgostiţi de întinderea mãrilor, readuc în casele iubitorilor de nave în miniaturã, machetele vechilor corãbii de luptã şi comerciale.
Reunind într-o concepţie unitarã tradiţii şi legãturi strânse de colaborare şi într-ajutorare, emisiunea comunã de mãrci poştale se înscrie ca un important reper al istoriei popoarelor român şi kuwaitian, într-un moment când relaţiile bilaterale cunosc un curs ascendent.

Data Aparitie:2008-06-21

rom_kuw_box_rom

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search