Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

CRÃCIUN 2014

Craciun_2014_M

Cu ocazia Sfintei Sãrbãtori a Crãciunului care marcheazã pentru creștinii de pretutindeni nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Romfilatelia introduce în circulaþie emisiunea Crãciun 2014 alcãtuitã dintr-un timbru ce reproduce imaginea unei icoane cu Nașterea Domnului aparþinând patrimoniului Mãnãstirii Stavropoleos din București.

Biserica Mãnãstirii Stavropoleos a fost ridicatã la 1724 de cãtre arhimandritul grec Ioanichie. Venit în București din Epir, la 1722, el ridicã mai întâi un han, iar apoi, pentru negustorii și cãlãtorii acelui timp, construiește în incinta acestuia și o bisericã. În clãdirile din preajmã întemeiazã și mãnãstirea, cu o obște de monahi greci.

Pisania aflatã deasupra ușii de intrare, scrisã în greceșteși românește, ne aratã cã biserica era gata ridicatã din temelie la 30 octombrie 1724.

Este o construcþie realizatã în stilul arhitecturii muntenești a secolului al XVIII-lea, având toate datele stilistice specifice artei de tradiþie brâncoveneascã.

Faþada este împodobitã cu un șir de medalioane înconjurate de motive decorative vegetale, care se prelungesc pe arcurile a cãror formã amintește de arhitectura Orientului. Incinta, ridicatã, la începutul secolului al XX-lea dupã planurile arhitectului Ion Mincu, pe locul vechiului han, preia același sistem decorativ la porticul susþinut pe coloane care împrejmuiește curtea pe trei laturi.

Pictura a fost realizatã în douã etape, cea din interiorul bisericii și de pe faþada pridvorului, în anul 1724, iar cea din absidele laterale și altar, precum și cea din pridvorși de pe faþada bisericii, în jurul anului 1730.

În incintã sunt amenajate astãzi chiliile, stãreþia, precum și colecþia de obiecte bisericești, biblioteca și trapeza. Aceste spaþii pot fi vizitate și oferã celor interesaþi o mãrturie a tradiþiei și artei bisericești vechi.

Între icoanele pãstrate în biserica și în colecþia mãnãstirii se aflã și trei icoane cu tema Nașterea Domnului. Cea dintâi face parte din iconostas, din registrul de icoane prãznicare, cea de-a doua este o icoanã prãznicar mobilã, pictatã pe ambele feþe, pe verso având reprezentatã Tãierea împrejur. Aparþine unei serii pictate, potrivit inscripþiei, de „mîna lui Ioan ereu. 1776”. Cea de-a treia icoanã cu tema Nașterea Domnului este pictatã într-o manierã popularã, în secolul al XIX-lea.

Imaginea reprodusã pe timbrul emisunii Crãciun 2014 reprezintã cea de-a treia icoanã, realizatã cu temperape lemn, în care Maica Domnului este prezentatã alãturi de pruncul Iisus în ieslea din peșterã. Magii care aduc daruri, pãstorii și Dreptul Iosif întregesc compoziþia care rezumã acest mare eveniment al lumii creștine: Nașterea Domnului.

Aducem mulþumirile noastre Preafericirii Sale Pãrintele Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Mãnãstirii Stavropoleos pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni de mãrci poștale.
Data de aparitie: 2014-11-21

Craciun_2014_box

 

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search