Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, GARANT AL DREPTURILOR CETĂȚENILOR ROMÂNI

Având drept obiectiv o tematică în premieră legată de Constituţia României, secţiunea drepturilor și libertăților fundamentale, Romfilatelia introduce în circulație, luni, 8 aprilie a.c., emisiunea de mărci poștale „Constituția României, garant al drepturilor cetățenilor români”.

Este o emisiune care stă sub semnul sărbătoririi Centenarului României și a evenimentelor istorice naționale și internaționale care au făcut posibilă unirea efectivă a tuturor românilor. De la 1918, Unirea conferă tuturor posibilitatea de a se bucura de aceleași drepturi și libertăți, indiferent de etnie, religie sau opțiuni ideologice, într-un spațiu comun numit România.

Pentru a prezenta într-o concepţie grafică sugestivă drepturile și libertățile fundamentale, au fost selectate 9 articole din Constituție, esențiale pentru România democratică – o națiune care a parcurs un drum dificil până la reîntregirea sa și, mai apoi, de la comunism la o societate liberă. Aceste drepturi au rămas inalienabile chiar din momentul adoptării actului fundamental al României post-revoluționare ca expresie juridică a convenției cetățenilor prin care se mandatează în mod expres instituțiile statului să le garanteze și să le asigure exercitarea drepturilor lor.

Tricolorul, ziua națională, stema, definesc statul român în raporturile internaționale, prin elemente consacrate de-a lungul istoriei reprezentând națiunea română. Centenarul și evenimentele dedicate lui sunt despre trecut, prezent și viitor. Viitorul țării este strâns legat de prioritățile asumate de întregul popor și este momentul să admitem că atunci când vorbim de dreptul la învățătură, la sănătate, la un mediu sănătos, de coeziunea europeană, acestea sunt valori comune care ne unesc.

Articolul 12 din Constituția României este reprezentat de timbrul cu valoarea nominală de 1,70 lei și a fost selecționat pentru a ilustra simbolurile naționale care ne reprezintă ca români: drapelul, ziua națională și imnul. Pe fundalul timbrului se regăsesc harta și stema, astfel că România este spațiul comun, identificabil prin apel la simboluri naționale, în care drepturile fundamentale nu se negociază.

Articolul 32, referitor la „Dreptul la învățătură” din Constituție, este ilustrat pe timbrul cu valoare nominală de 1,80 lei. Educația este esențială pentru dezvoltarea personală a individului și formarea cetățeanului în societate. Statul este responsabil să asigure furnizarea de servicii educaționale potrivit dreptului la învățătură. Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Astfel, dreptului la învățătură al copiilor și tinerilor – al tuturor cetățenilor – îi corespunde obligația statului de a organiza sistemul de învăţământ general obligatoriu, cel liceal și profesional, învăţământul superior, precum și alte forme de instrucţie și de perfecţionare.

Dreptul la ocrotirea sănătății este un drept fundamental al cetățeanului strâns legat de dreptul la sănătate și bunăstare. Astfel, timbrul cu valoarea nominală de 1,90 lei este ilustrativ pentru articolul 34 din Constituție care garantează cetățenilor români dreptul la ocrotirea sănătăţii, statul fiind obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea igienei și sănătății publice. Sănătatea reprezintă o stare pe deplin favorabilă existenței și integrității fizice, psihice, individuale și sociale.

Accesul liber la justiţie este reprezentat grafic pe timbrul cu valoarea nominală de 2,50 lei. Articolul 21 statuează că justiția este un serviciu public căruia orice persoană i se poate adresa liber pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor și a intereselor sale legitime. Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

Articolul 35, ilustrat grafic pe timbrul cu valoarea nominală de 2,40 lei, afirmă dreptul fundamental al omului
la un mediu sănătos și echilibrat ecologic
. Acesta presupune, în principiu, dreptul de a trăi într-un mediu nepoluat, nedegradat de activităţi care pot afecta mediul, sănătatea și bunăstarea oamenilor.

Libertatea de exprimare este un pilon al democrației și o condiție esențială pentru progresul intelectual și social. Reprezentarea articolului 30 din Constituție, aparţine timbrului cu valoarea nominală de 2,80 lei.

Libera circulație, garantată de articolul 25, este reprezentată grafic pe timbrul cu valoarea nominală de 3,10 lei. Libera circulație are o accepțiune mai largă în legătură cu ideea de cetățean, în mod independent de diferențele individuale, activitatea desfășurată sau zona de rezidenţă.

 Articolul 24 – Dreptul la apărare este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei. Acest drept are în vedere toate acele garanții oferite de lege și puse la dispoziția oricărei persoane pentru a se putea apăra în cursul unui proces.

 Dreptul de a fi ales în Parlamentul European, stipulat de articolul 38, poate fi regăsit ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 19 lei. Acest drept este reprezentativ pentru statele Uniunii Europene. România a aderat la Uniunea Europeană în 2007.

 După 100 de ani, România, ca stat democratic parte a familiei europene, este determinată să asigure efectiv drepturile și libertățile fundamentale promovate în scopul cunoașterii și înţelegerii, prin această emisiune tematică.

Romfilatelia mulțumește domnului senator Robert-Marius Cazanciuc, Președintele Comisiei Juridice de numiri, disciplină, imunități și validări din Parlamentul României, inițiatorul proiectului, pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search