Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

CERAMICÃ ROMÂNEASCÃ – Oale şi Cãni

canioale_M

Romfilatelia, societatea specializatã în emiterea şi comercializarea mãrcilor poştale
româneşti, introduce în circulaţie emisiunea de timbre CERAMICÃ ROMÂNEASCÃ – Oale şi Cãni.
Olãritul s-a practicat încã din vremuri strãvechi, mãrturie stând frumoasele vase de
ceramicã din epoca neoliticã, epocã în care pe teritoriul României s-a dezvoltat o civilizaţie remarcabilã.
Meşteşug rezervat aproape în exclusivitate bãrbaţilor (femeile ajutând eventual doar la decorat), olãritul necesitã forţã, îndemânare şi cunoştinţe deosebite.
Meşteşugul olãritului este legat în primul rând de nevoile casnice, gospodãreşti. Ceramica a fost şi este folositã însã şi în scop decorativ, în construcţii (de exemplu plãcile pentru sobe) sau în legãturã cu anumite ritualuri.
Locuinţa ţãrãneascã adãposteşte o mare varietate de vase de lut – oale, chiupuri, ulcioare, cãni, strãchini, blide, oale pentru ţinut laptele, oale de mare volum, pentru pregãtirea mâncãrii pentru sãrbãtorile religioase, vase pentru flori, cratiţe, tigãi, forme de cozonaci, sfeşnice, statuete, fluiere, jucãrii etc.
În bucãtãriile ţãrãneşti ceramica neagrã şi cea roşie nesmãlţuitã se folosesc în scopuri utilitare, pentru pregãtitul alimentelor, pentru pãstrat hrana sau pentru transportat (oale, oale cu mãnuşã, ulcioare, strãchini, borcane, vase pentru lapte etc).
Vasele smãlţuite, bogat ornamentate şi frumos colorate, utilizate în scopuri practice, sunt achiziţionate în multe cazuri şi pentru decorarea interiorului.
Agãţatã la grindã, aşezatã pe pereţi, ceramica formeazã, împreunã cu mobilierul, ţesãturile şi icoanele pictate, un decor remarcabil şi specific casei ţãrãneşti.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 1,40 Lei este ilustratã o oalã realizatã la Horezu (Vâlcea).
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 1,80 Lei este ilustratã o canã realizatã la Baia Mare (Maramureş).
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 2,90 Lei este ilustratã o canã realizatã la Oboga (Olt).
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 7,70 Lei este ilustratã o oalã realizatã la Baia Mare (Maramureş).
Oalele şi cãnile ilustrate pe timbrele emisiunii fac parte din colecţia Muzeului Țãranului Român.

 

Data Aparitie:2007-08-10

 

canioale_rom_box

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search