Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

CERAMICÃ ROMÂNEASCÃ – Farfurii țãrãneşti (III)

ceram_3_M Romfilatelia, societatea specializatã în editarea şi comercializarea mãrcilor poştale româneşti, introduce în circulaţie emisiunea de timbre CERAMICÃ ROMÂNEASCÃ – Farfurii ţãrãneşti (III).

Motivele ornamentale cu care se decoreazã farfuriile sunt în principal geometrice, dar şi fitomorfe, avimorfe, zoomorfe şi antropomorfe.
Unul dintre cele mai vechi motive decorative geometrice este triunghiul, care se întâlneşte şi pe ceramica preistoricã şi apare sub diferite forme (o serie de triunghiuri de aceeaşi mãrime), „ferãstrãul“ sau „dintele de lup“ (triunghiuri dispuse alternativ sus-jos).
Spirala apare în special pe ceramica veche de Cucuteni şi Boian dar şi pe farfuriile modelate la Vama, Horezu, Oboga, Româna etc. fãcutã de obicei din humã albã. Spirala, deşi este un motiv foarte vechi, nu se regãseşte la ceramicile occidentale din aceeaşi perioadã şi chiar la cele mai târzii, cum ar fi cele mediteraneene.
„Valul“ sau linia ondulatã, elemente des întâlnite, se aplicã pe fundul şi buza farfuriilor sau alcãtuiesc structura ghirlandelor ori a vrejului cu frunze şi flori amplasate pe aceleaşi registre.
Alãturi de vrej şi ghirlande, ca motiv fitomorf des întâlnit este crenguţa de brad, folositã şi de olãria preistoricã. Creanga de brad simbolizeazã perenitatea asociatã arborelui (pomul vieţii). Mai sunt reprezentate viţa de vie (simbol creştin), dar şi spice de grâu, trifoi, ciorchinii de strugure, bobocii, frunzele şi florile stilizate.
Motivele avimorfe, zoomorfe şi antropomorfe sunt mai rare şi mai recente şi aparţin tradiţiei bizantine. Sunt reprezentaţi porumbei, pãsãri de curte, peşti (simboluri creştine). Dacã pentru ceramica de Horezu este specific motivul „cocoşului“, pentru Oboga este „gãina“, iar pentru Vama silueta femininã stilizatã, amplasatã central, pe fundul farfuriei.
Foarte interesante sunt motivele simbolice, legate de credinţe strãvechi, precreştine, asociate cultului Soarelui, care l-a înlocuit pe cel al fecunditãţii în epoca bronzului. Soarele e stilizat în rozete, vârtejuri, cercuri simple sau concentrice, spirale, sau chiar în imaginea antropomorfizatã a astrului. De o mare sensibilitate sunt motivele „soarele care râde“, soarele care plânge precum şi stilizãrile Lunii, transpuse pe tãiere mai ales de meşterii olari din Horezu.

Pe timbrul cu valoarea nominalã de 60 Bani este ilustratã o farfurie ţãrãneascã realizatã la Tg. Lãpuş-Maramureş.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 80 Bani este ilustratã o farfurie ţãrãneascã realizatã la Luncaviţa-Tulcea.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 1,10 Lei este ilustratã o farfurie ţãrãneascã realizatã la Horezu-Vâlcea.
Pe timbrul cu valoarea nominalã de 1,60 Lei este ilustratã o farfurie ţãrãneascã realizatã la Rãdãuţi-Suceava.

Farfuriile ţãrãneşti ilustrate pe timbrele emisiunii fac parte din colecţia Muzeului Țãranului Român.

Data Aparitie:2007-08-03

ceram_3_rom

 

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search