Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Centenarul Loteriei Române

loterie_MCu ocazia împlinirii unui secol de la înființarea Loteriei Române, Romfilatelia, societatea specializatã în editarea și comercializarea mãrcilor poștale românești, introduce în circulație emisiunea filatelicã Centenarul Loteriei Române.
În anul 1906 se împlineau 40 de ani de domnie ai Regelui Carol I, 25 de ani de la Proclamarea Regatului și 1800 de ani de la cucerirea Daciei de cãtre romani. Pentru a sãrbãtori aceste trei aniversãri, Guvernul a hotãrât organizarea Expoziției Generale Române. Pentru realizarea proiectului, fondurile alocate din disponibilitãțile bugetului de stat erau cu mult sub costurile estimate. Urmând modelul altor țãri, pentru a se obține fondurile necesare, s-a propus înființarea unei loterii a Expoziției („Loteria Expozițiunii Române“). Vânzarea biletelor de loterie cãtre public s-a desfãșurat pe perioada primãvarã-varã a anului 1906. Lozul de 20 lei dãdea dreptul la zece intrãri la expoziție și la spectacolele ce se desfãșurau în incinta Parcului Carol I, dar și la o reducere de preț pentru cãlãtoria cu trenul în provincie. Loteria s-a bucurat de un mare succes, datorat faptului cã principalul câștig era de 50.000 lei. Așadar, primul pas spre înființarea unei loterii naționale fusese fãcut.
Chiar dacã statul român se dezvoltase economic și apãruse o clasã burghezã prosperã, în mediul rural, învãțãmântul și sistemul sanitar erau ca și inexistente. Exista bunãvoința unor asociații sau persoane fizice de a se implica pentru ameliorarea situației din acest punct de vedere, dar acest lucru era totuși prea puțin. Statul neavând resurse, singura soluție era înființarea Loteriei de Stat.
Actul de naștere al Loteriei de Stat, al cãrui autor de facto a fost doctorul chirurg profesor Thoma Ionescu, s-a numit Legea pentru constituirea unui fond al asistenței sanitare a sãtenilor și a fost promulgat de regele Carol I, la 29 mai 1906. Urmare a acestui fapt, în Monitorul Oficial din 12 iulie 1906, a apãrut Actul Constitutiv al Societãții Loteriei de Stat din România împreunã cu Statutele acesteia.

Istoria dezvoltãrii Loteriei Române a continuat și iatã cele mai importante etape ale sale:
– în 1934 se înființeazã Regia Loteriei de Stat cãreia i s-a încredințat organizarea de loterii în colaborare cu instituții culturale;
– în 1944, prin decretul din 31 ianuarie, se organizeazã exploatarea și administrarea loteriei pe clase pentru sãnãtatea publicului și ocrotire socialã;
– în 1949 Regia Loteriei de Stat se transformã în Societatea Comercialã „Loteria de Stat“ trecând sub tutela Ministerului Finanțelor;
– în 1954 sunt lansate primele emisiuni de „Lozuri în plic“, realizare originalã româneascã, având mare aderențã la masa de participanți datoritã faptului cã se oferã câștiguri „pe loc“;
– în 1958 apare publicația sãptãmânalã „Loto-Pronosport“;
– în 1991 se înființeazã Regia Autonomã a Loteriilor și Pronosport;
– în 1993 are loc automatizarea sistemelor de joc în regim off-line;
– în 1994, prin Decizia Guvernului nr. 816 se înființeazã Regia Autonomã Loteria Naționalã;
– în 1999 a luat ființã Compania Naționalã Loteria Românã.
Ideea de început a nașterii Loteriei Române a avut ca bazã o componentã socialã și indiferent cum s-a numit în timp, întreprindere de stat, companie, regie sau societate, Loteria și-a îndeplinit scopul, acela de a colecta fonduri ce au fost și sunt folosite pentru realizarea unor investiții de interes public în domeniul sãnãtãții, protecției sociale, sportului și culturii.
Timbrul emisiunii, cu valoarea nominalã de 1,00 Lei, reproduce desenul unei vechi reclame, în care zeița norocului (Fortuna) împarte dintr-un corn al abundenței câștigurile în bani peste orașe și sate.

Emisiunea filatelicã a fost realizatã cu sprijinul Loteriei Române.

Data de aparitie: 2006-09-14

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search