Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Biblioteca Centrală Universitară ( fosta Fundație Universitară Carol I) – 110 ani de la inaugurare

timbreBCURomfilatelia lansează cu ocazia împlinirii a 110 ani de la inaugurarea clădirii Fundației Universitare Carol I, emisiunea filatelică intitulată Biblioteca Centrală Universitară (fosta Fundație Universitară Carol I) – 110 ani de la inaugurare.
Odată cu instaurarea monarhiei în România, au început să apară din ce în ce mai multe instituții de cultură necesare publicului larg. Printre ele se număra și Fundația Universitară Carol I.
Pornind de la o situație concretă – lipsa bibliotecilor publice – Regele Carol I a hotărât să întemeieze, din propria lui avere, o bibliotecă destinată cu precădere studenților. La 3 mai 1891 regele încredințează primului său ministru scrisoarea de intenție privind întemeierea Bibliotecii Universitare și a Fundației de sprijin material pentru studenții merituoși dar lipsiți de mijloace materiale.
La 27 iunie 1891, sub egida Ministerului Învățământului Public, a fost decretată ca instituție de stat „Fundația Universitară Carol I”. În același an începe construcția clădirii, ce va fi inaugurată pe 14 martie 1895.
Dacă în 1895 biblioteca avea 48 de locuri pentru cititori și deținea 3400 de volume, în 1906, numărul volumelor ajunsese la peste 20 000, iar al locurilor pentru lectură, la 128.
Lucrările de extindere – care au adus clădirea la înfățișarea sa actuală – au fost începute în 1911, iar pe 9 mai 1914, noul sediu a fost inaugurat de către Regele Carol I, prilej cu care acesta amintește cuvintele cronicarului Miron Costin:
„ …nu este altă mai frumoasă și mai de folos zăbavă, în toată viața omului, decât aceea pentru cetitul cărților.”
Anii au trecut, s-au schimbat regimuri politice, dar Biblioteca Centrală Universitară din București a rămas aceeași, sfidând timpul și istoria. Însă evenimentele din decembrie 1989 au pricinuit, pe lângă numărul mare de victime omenești, distrugeri la Palatul Regal și, îndeosebi, la Bibliotecă. Aceasta a fost incendiată, iar patrimoniul de cărți al Bibliotecii a fost distrus aproape în totalitate.
Cu un efort material și financiar consistent din partea statului, cu aportul UNESCO, al multor ambasadori acreditați în țara noastră, dar și al donațiilor, atât în bani cât și în cărți oferite de către mulți români din țară și străinătate, Biblioteca Centrală Universitară a renăscut din propria-i cenușă.
La peste 15 ani de la marele incendiu din 1989, astăzi, chiar dacă în interior nu toate sălile au fost refăcute din cauza lipsei de fonduri, Biblioteca Centrală Universitară (fosta Fundație Universitară Carol I) se oferă privirii trecătorilor din Piața Palatului Regal în toată splendoarea ei.

Data Aparitie:2005-11-10

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search