Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Anunturi de angajare

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia şofer autoturisme şi camionete

 Cerinţe:

– studii medii

– permis de conducere categoria B

–  atitudine pozitivă şi spirit de echipă

– capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit 

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48 până pe data de 31.01.2024.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de auditor intern:

Cerinţe:

– studii superioare

– experienţă în activitatea de audit intern 3 ani

– să posede cunostinte, indemanare si alte competente necesare pentru a-si exercita atributiile si responsabilitatile individuale, mai ales:

 • competenta in aplicarea normelor, procedurilor si tehnicilor de audit;
 • cunostinte in ceea ce priveste principiile si tehnicile contabile;
 • cunoasterea principiilor de baza in domeniile: management, economic, drept si tehnologia informatiei;
 • cunostinte suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta si a preveni fraudele;
 • capacitate de organizare; capacitate de a prelucra informaţiile

– capacitatea de a comunica oral si in scris, de a putea expune clar si convingator

obiectivele, constatarile si recomandarile fiecarei misiuni de audit public intern

–  confidenţialitate;

–  atitudine pozitivă şi spirit de echipă.

 

Descrierea postului :

Atribuţii:

 • elaborează/participă la elaborarea normelor de audit intern specifice entităţii în care îşi desfăşoară activitatea
 • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 • exercita auditul intern asupra tuturor activitatilor desfasurate de entitate, cu privire la formarea si utilizarea veniturilor, precum si cu privire la administrarea patrimoniului;
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • sprijina conducatorul entitatii in identificarea si evaluarea riscurilor si contribuie la imbunatatirea sistemului de control intern/managerial;

 

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 31.01.2024.

Romfilatelia SA scoate la concurs un post de şef serviciu în cadrul serviciului financiar-contabilitate

 

Cerinţe:

Studii superioare economice

Experienţă pe funcţii similare  în domeniul financiar – contabilitate de cel puţin 5 ani

Deţinerea calităţii de expert contabil constituie un avantaj

Atribuţii:

Coordonarea şi verificarea activităţii serviciului financiar-contabilitate

Întocmirea declaraţiilor lunare şi periodice către bugetul de stat şi celelalte autorităţi

Întocmirea situaţiilor financiare semestriale şi anuale

Întocmire buget de venituri şi cheltuieli pentru societăţi comerciale

 

CV-urile se pot trimite la adresa de email daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro până la data de  31.01.2024.

Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale româneşti angajează personal pentru funcţia de Documentarist:

Cerinţe:

– studii superioare (absolvent al Facultăţii de Istorie sau al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti – constituie un avantaj)

– cunoaşterea limbii engleze şi /sau franceze/germane/spaniole nivel avansat

– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point)

– cunoştinţe de specialitate

– experienţa în domeniu (minim 5 ani) constituie un avantaj

– cunoştinţe cultură generală

– abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, relaţionare, analiză, sinteză şi prioritizare a a sarcinilor

– capacitatea de lucru în condiţii de stres şi disponibilitate pentru program prelungit

– respectarea termenelor

– foarte bun spirit de observaţie, atenţie la detalii şi răbdare, studios

– confidenţialitate

– atitudine pozitivă şi spirit de echipă

 

Descrierea postului de documentarist:

Atribuţii:

 • se documentează în vederea obţinerii de date privind temele programelor editoriale de emisiuni timbre şi alte proiecte editoriale şi, după caz, face demersurile necesare către instituţiile de specialitate în scopul obţinerii de informaţii, materiale ilustrative şi a drepturilor de folosinţă a acestora
 • verifică exactitatea conţinutului machetelor grafice
 • elaborează textele de prezentare a emisiunilor de timbre în pliantele publicitare şi asigură corectura acestora
 • elaborează textele de prezentare a produselor şi asigură corectura lor (limba română, şi dupa caz ,o limbă străină, engleză/franceză/spaniolă/germana)
 • întocmeşte corespondenţa referitoare la documentarea pentru emisiunile de timbre repartizate de şeful serviciului şi elaborează situaţii periodice ale stadiului materialelor documentare şi ilustrative obţinute
 • adună şi centralizează date şi imagini în legătură cu tematicile emisiunii de mărci poştale

 

 

Selecţia va consta într-un interviu şi test de limba engleză/franceza/germană/spaniolă.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia .ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 31.01.2024

SC Romfilatelia SA angajează lucrător în ateliere de prelucrări filatelice  în cadrul  compartimentului Prelucrări filatelice

Cerinţe

Studii medii

Atenţie la detalii

Acurateţe, seriozitate, dexteritate în manipularea mărfurilor cu caracter special

Capacitate de lucru în echipă

Cunoştinţele în domeniul filatelic constituie un avantaj

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră şi scrisoarea de intenţie pe adresa de e-mail daniela.tabacaru@romfilatelia.ro/office@romfilatelia.ro sau pe fax: 021.337.24.48, până la data de 31.01.2024

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search